1. Analýza mezinárodního a národního legislativního rámce

Ke stažení zde

2. Analýza systémového rámce protidrogové politiky

Ke stažení zde

3. Analýza současných systému zajištěni dostupnosti

Ke stažení zde

4. Návrh nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb a metodika k jeho praktické realizaci

Ke stažení zde

5. Komparativní analýza zahraničních modelů zajištění kvality adiktologických služeb a výběr prvků využitelných v prostředí ČR

Ke stažení zde

6. Metodika pro podporu kvality v adiktologických službách

Ke stažení zde

7. Standardy odborné způsobnosti adiktologických služeb

Ke stažení zde

8. Příručka pro hodnotitele kvality v adiktologických službách

Ke stažení zde

9. Analýza informačních systémů a podklady pro revizi výkonů v adiktologických službách

Ke stažení zde

10. Metodika / manuál k použití programového základu sdíleného informačního systému

Ke stažení zde

11. Komparativní analýza nástrojů financovaní adiktologických služeb

Ke stažení zde

12. Návrh nástroje financování

Ke stažení zde

Přílohy k výstupu zde

13. Metodika moderní metody sociální práce zaměřené na specifické cílové skupiny

Ke stažení zde

14. Vzdělávací curriculum v oblasti koordinace protidrogové politiky

Ke stažení zde

Přílohy k výstupu zde

15. Metodické materiály včetně přikladů dobré praxe protidrogové politiky na místní úrovni

Ke stažení zde

16. Návrh systému vzdělávaní krajských a místních protidrogových koordinátoru

Ke stažení zde

Přílohy k výstupu zde

17. Podpora kompetencí zaměstnanců veřejné správy

Ke stažení zde

Přílohy k výstupu zde

18. Komplexní návrh systémových změn strukturního rámce integrované protidrogové politiky

Ke stažení zde

Přílohy k výstupu zde

19. Návrh institucionálního uspořádaní koordinačních mechanismu integrované protidrogové politiky

Ke stažení zde

Monitorovací indikátory a výstupy projektu RAS

Ke stažení zde

Přehled veřejných zakázek projektu RAS

Ke stažení zde