Novinky v projektu 15. 4. 2020

Podaktivita č. 4.1. „Návrh komplexu změn ve strukturním rámci adiktologických služeb“ tvoří společně s evaluací hlavní náplně práce v klíčové aktivitě KA4 „Návrh komplexu změn ve strukturním rámci adiktologických služeb a evaluace“. Na základě závěrů hlavní interní analýzy s názvem „Analýza systémového rámce protidrogové politiky“ zpracovává realizační tým návrhy úprav dílčích předpisů tak, aby reflektovaly nedostatky, které se ukazují při realizaci protidrogové politiky. Jednalo se…

Novinky v projektu 6. 4. 2020

KA 3 – Zvyšování kompetencí pracovníků v adiktologických službách a vybraných pracovníků veřejné správy  Klíčová podaktivita č.3.3. se zabývá systémem vzdělávání a rozvojem kompetencí zaměstnanců z vybraných profesí veřejné správy (např. sociální kurátoři, zaměstnanci OSPOD, Městská policie, Vezeňská služba). Tuto veřejnou zakázku realizuje společnost Everesta, s. r. o. Na konci roku 2019 a na začátku roku 2020 byla provedena analýza stávajících nástrojů a zdrojů vzdělávání a…