Vzdělávání a rozvoj kompetencí mohou příznivě ovlivnit práci v adiktologických službách

V minulém čísle (APLP 2020/1) byl publikován článek o zpracované „Metodice moderních metod sociální práce a síťování“ jako o jednom z dílčích výstupů klíčové aktivity 3 projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“. Klíčová aktivita 3 se zaměřuje na vzdělávání a rozvoj kompetencí pracovníků v adiktologických službách, pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků a pracovníků pomáhajících profesí, kteří pracují s osobami závislými či ohroženými závislostí na…

Průzkum EMCDDA na téma užívání drog při COVID-1

Zapojte se do celoevropské studie Vliv COVID-19 na vzorce užívání drog, rizika a drogové služby v Evropské unii. Prosíme adiktologické služby i jednotlivce, aby jej sdíleli, aby se mohli zapojit především lidé, kteří užívají drogy. Vyplnění dotazníku zabere jen chvilku. Zde je odkaz přímo na dotazník v češtině: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Mini-EWSD-COVID-19?surveylanguage=CS