Novinky v projektu 26. 2. 2020

Co je nového v projektu? Cílem klíčové aktivity 2 je stabilizace, standardizace a rozvoj adiktologických služeb. Klíčová podaktivita 2.2 se věnuje návrhu revize Standardů odborné způsobilosti adiktologických služeb a tvorbě metodiky na podporu kvality v těchto službách. Pro revizi standardů adiktologických služeb byla v uplynulých měsících ustanovena pracovní podskupina, která ve spolupráci s interním týmem projektu zpracovává návrh Standardů odborné způsobilosti adiktologických služeb. Do práce…

Novinky v projektu – 17. 2. 2020

Cílem klíčové aktivity 2 je stabilizace, standardizace a rozvoj adiktologických služeb. Podaktivita 2.1 se soustřeďuje na úpravu stávajících nástrojů zajištění dostupnosti služeb, případně navržení nových. V současné době se pracuje na třech výstupech této podaktivity: 1. Je zpracovávána analýza evropských systémů zajištění dostupnosti služeb. 2. Vypořádávají se připomínky a doplnění k analýze služeb, které s poskytováním adiktologických služeb v ČR souvisejí. 3. Dokončuje se návrh…

Projekt RAS a vzdělávání

Cílem klíčové aktivity 3 je rozvoj a zvyšování úrovně kompetencí pracovníků v adiktologických službách a vybraných pracovníků veřejné správy, tvorba metodických materiálů, podpora rozvoje kvality a udržitelnosti metodického vedení a vzdělávání věcně příslušných pracovníků na základě integrované protidrogové politiky. Na základě výstupu z veřejné zakázky podaktivity 3.1 zaměřené na tvorbu Metodiky moderních metod sociální práce a síťování byla připravena zadávací dokumentace a na konci roku 2019 byla zveřejněna veřejná…