Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ – 118 01 Praha 1

Pracoviště projektu RAS
Nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Ing. Lucia Kiššová, vedoucí Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky
Kissova.lucia@vlada.cz
Tel: 22400 3816

Mgr. Daniela Havlíčková, garantka projektu a metodička vzdělávání
havlickova.daniela@vlada.cz
Tel: 22400 3898

Mgr. Martina Pochmanová, finanční a projektová manažerka
pochmanova.martina@vlada.cz
Tel.: Tel.: 22400 3878

Mgr. Elizabeth Nováková, metodička kvality služeb
novakova.elizabeth@vlada.cz
Tel.: 22400 3880

Mgr. Kryštof Hanzlík, metodik monitoringu
hanzlik.krystof@vlada.cz
Tel.: 22400 3894

Mgr. Zuzana Šimrádová, metodička sociální práce
simradova.zuzana@vlada.cz
Tel.: 22400 3896

Mgr. Gaziza Lutseva, metodička kvality služeb
lutseva.gaziza@vlada.cz
Tel: 22400 3868

MgA. Petr Pleva, specialista na legislativu
pleva.petr@vlada.cz
Tel: 22400 3891

Mgr. Renáta Remešová, analytička nástrojů financování
remesova.renata@vlada.cz
Tel: 22400 3893

Bc. Jan Šalomoun, metodik společného informačního systému
salomoun.jan@vlada.cz
Tel.: 22400 3890

Mgr. Ivana Petrlová, metodička vzdělávání veřejné správy
Petrlova.Ivana@vlada.cz
Tel.: 22400 3813

Mgr. Veronika Havlíčková, metodička vzdělávání protidrogových koordinátorů
Havlickova.Veronika@vlada.cz
Tel.: 22400 3897

Mgr. Lukáš Klímek, specialista na legislativu
Klimek.Lukas@vlada.cz
Tel.: 22400 3895

Ing. Marta Sobková, analytička nástrojů financování
Sobkova.Marta@vlada.cz
Tel.: 22100 38xx

Michaela Valentová, koordinátorka diseminace výstupů
valentova.michaela@vlada.cz
Tel.: 22400 3818