Pracovní skupina projektu RAS

Společnost pro návykové nemoci ČLS J. E. Purkyně (SNN)

Česká asociace adiktologů (ČAA)

Asociace poskytovatelů sociálních služeb (APSS)

Asociace nestátních organizací (A.N.O.)