Nový systém výkaznictví již od roku 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové. V rámci projektu RAS byla dokončena revize stávajícího systému výkaznictví. Nový způsob byl již i řádně otestován ve vybraných zařízeních a nyní jsou k dispozici finální verze dokumentů, které od roku 2022 redefinují jak podobu „nových“ výkonů, tak podobu závěrečných zpráv. Slovo „nových“, je schválně v uvozovkách, protože nový systém navazuje na stávající a nemění ho nijak dramaticky. Provedené změny mají…

Kp A 4.1 Workshop na téma „Návrh komplexu změn ve strukturním rámci adiktologických služeb“

V úterý 15. 6. 2021 proběhl online workshop klíčové podaktivity 4.1 projektu RAS věnovaný tématu „Návrh změn systémového rámce adiktologických služeb“, který byl dalším z řady workshopů jednotlivých klíčových aktivit projektu. Jednání se účastnili zástupci z řad odborné veřejnosti, zástupci rezortů a kolegové z realizačního týmu.,  V úvodní části garantka projektu Mgr. Daniela Havlíčková stručně představila projekt „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované…

KpA 3. 2 workshop na téma „Vzdělávací program pro krajské a místní protidrogové koordinátory“

Ve čtvrtek 3. června 2021 v odpoledních hodinách proběhl on-line workshop projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ zaměřený na problematiku vzdělávání a rozvoj kompetencí v oblasti koordinace protidrogové politiky na úrovni krajů a obcí. Workshop zahájila garantka projektu, seznámila účastníky s organizací a průběhem workshopu, stručně informovala účastníky o projektu, jeho cílech a přípravě výstupů a monitorovacích indikátorů, zdůraznila  vzájemnou provázanost…