Novinky v projektu 25. 3. 2020

Práce na projektu pokračují Výstupem klíčové podaktivity 3.2 v projektu ESF bude komplexní návrh udržitelného systému vzdělávání a rozvoje kompetencí v oblasti koordinace protidrogové politiky na úrovni krajů a obcí, tedy systém dalšího vzdělávání krajských, městských a místních protidrogových koordinátorů.  Nově navržený systém vzdělávání v oblasti koordinace protidrogové politiky: napomůže orientaci, informovanosti a rozvoji kompetencí místních a krajských protidrogových koordinátorů stanoví doporučení, pravidla a postupy…

Novinky v projektu 20. 3. 2020

KA 3. Zvyšování kompetencí pracovníků v adiktologických službách a vybraných pracovníků veřejné správy – podaktivita 3.1 Výběr a ověření moderních metod sociální práce  Na začátku roku výběr poskytovatele veřejné zakázky na „Pilotní ověření Metodiky moderních metod sociální práce a síťování“. Vybrána byla společnost Everesta, s.r.o., která splnila podmínky veřejné zakázky. Realizace je plánována od března 2020 do dubna 2021.  Cílem veřejné zakázky je vzdělávání a…

Novinky v projektu 13. 3. 2020

Klíčová podaktivita 2.4 Jedním z cílů projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ je nalezení optimálního nástroje financování protidrogové politiky v ČR a úprava stávajícího, vícezdrojového a administrativně náročného systému financování služeb.  Tomuto tématu se věnuje klíčová podaktivita č. 2.4, v jejímž rámci již byl zpracován jeden z výchozích dokumentů – „Komparativní analýza nástrojů financování„. Z tohoto základu se také vychází…

Novinky v projektu 6. 3. 2020

Klíčová podaktivita 2.3 usiluje o zjednodušení, zefektivnění a sjednocení stávající praxe ve vykazování adiktologických služeb. Tým spolupracovníků pracoval na revizi Seznamu a definic výkonů adiktologických odborných služeb a koordinovali jej pracovníci projektu RAS. Materiál „Seznam a definice výkonů adiktologických odborných služeb“ vznikl v letech 2018–2019 revizí původního textu Seznam a definice výkonů drogových služeb, který byl vytvořen v letech 2003–2004 jako součást projektu „Evaluace a…