Konzultant metodického výstupu projektu

Úřad vlády České republiky – Odbor protidrogové politiky hledá odborníky na spolupráci při vzniku metodického materiálu v rámci výstupů projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ financovaného z Evropských strukturálních fondů.

Projekt má zajistit podporu procesů a systémových změn v protidrogové politice. Jeho cílem je nastavit nový, integrovaný systém služeb pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené postavený na jasném kompetenčním zakotvení a stabilním systému financování. Více o projektu: https://www.rozvojadiktologickychsluzeb.cz/.

Předmětem spolupráce bude konzultační, metodická a tvůrčí činnost s cílem vytvořit „Metodiku na podporu kvality v adiktologických službách“. Obsahem metodiky budou přístupy k řízení kvality, systémy zajištění kvality a metody jejího řízení v adiktologických službách.

Vybraní odborníci budou tvořit pracovní skupinu, která se bude podílet na tvorbě obsahu metodiky. Pracovní skupina se bude scházet v pravidelných intervalech (cca 1x měsíčně), jednotliví členové budou zodpovědni za zpracování dílčích kapitol a povinností bude účastnit se připomínkování textů.

Spolupráce bude probíhat v termínu od 01. 11. 2019 do 30. 06. 2020.

Forma spolupráce: dohoda o provedení práce.

Požadujeme:

  •  minimálně vyšší odborné vzdělání sociálního či humanitního směru nebo minimálně 5 let praxe v adiktologických službách
  • zkušenost s tvorbou metodických materiálů
  • výhodou je přímá zkušenost s řízením kvality ve službě
  • zkušenosti a orientace v interním systému zajištění kvality služeb a s uplatňováním různých přístupů k řízení kvality
  • schopnost práce samostatně i v týmu
  • pokročilou uživatelskou znalost práce s MS Office a Internetem
  • dovednost orientovat se v odborných textech a tvořit odborné texty na zadané téma
  • výhodou je pokročilá znalost anglického jazyka

V případě zájmu zašlete životopis s uvedením výše uvedených zkušeností a referencí na e-mail: kissova.lucia@vlada.cz.