Nabídka zaměstnání

Zpracovatel oponentního posudku k „Návrhu nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb“

Úřad vlády České republiky – Odbor protidrogové politiky hledá zpracovatele oponentního posudku pro jeden z výstupů projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky.“,financovaného z Evropských strukturálních fondů

Projekt má zajistit podporu procesů a systémových změn v protidrogové politice. Jeho cílem je nastavit nový, integrovaný systém služeb pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené postavený na jasném kompetenčním zakotvení a stabilním systému financování. Více o projektu zde: https://www.rozvojadiktologickychsluzeb.cz/ Projekt byl zahájen v září 2016 a bude ukončen 31. srpna 2021.

Jednou z klíčových aktivit projektu je aktivita 2.1. „Výběr nového, popř. úprava stávajícího nástroje zajištění dostupnosti služeb“. Mezi hlavní cíle této aktivity patří:

  • zmapování současných systémů zajištění dostupnosti adiktologických služeb a dalších služeb určených osobám se závislostním chováním v ČR a v Evropě
  • zpracování „Návrhu nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb“ pro potřeby definování a tvorby sítí adiktologických služeb v ČR
  • zpracování metodiky k praktické realizaci návrhu nástroje zajištění dostupnosti a její pilotní ověření v některém z krajů ČR

Požadujeme:

  • VŠ vzdělání min. v magisterském studijním programu
  • znalost problematiky závislostí a orientace v systému adiktologických služeb
  • publikační činnost odborných textů se zaměřením na adiktologii a návykové nemoci
  • zkušenost se zpracováváním oponentních posudků
  • zkušenost se zpracováváním analýz potřeb či analýz drogové situace na krajské či městské úrovni výhodou

Nabízíme:

  • dohodu o provedení práce (DPP)

V případě zájmu zašlete životopis a motivační dopis na e-mail: kissova.lucia@vlada.cz a havlickova.daniela@vlada.cz

Uzávěrka přihlášek: 25. září 2020

Konzultant standardů odborné způsobilosti

Úřad vlády České republiky – Odbor protidrogové politiky hledá konzultanta pro oblast vězeňských programů k zpracovanému návrhu nových Standardů odborné způsobilosti adiktologických služeb v rámci projektu financovaného z Evropských strukturálních fondů – ESF pod názvem „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“

V rámci klíčové aktivity 2-2, která se zabývá kvalitou adiktologických služeb byly zpracované nové Standardy odborné způsobilosti adiktologických služeb, které vychází z nové typologie služeb. Nová typologie adiktologických služeb agreguje vícero typů služeb do většího celku, s cílem zajištění větší flexibility. Současný typový standard pro adiktologické služby ve vězení je z uvedeného důvodu zrušen. Adiktologické služby ve vězení by se měly nově certifikovat jako ambulantní služby nebo služby následné péče realizované terénní formou.

Hledáme konzultanta se zkušeností s certifikací adiktologických služeb ve vězení resp. se zkušeností certifikátora těchto programů, který by konzultoval navrženou novou podobu nových Standardů s ohledem na tento typ služeb.

Konzultace by měla proběhnout v období: 28. září – 9. říjen.

Forma spolupráce: dohoda o provedení práce

V případě zájmu zašlete životopis a motivační dopis na e-mail: kissova.lucia@vlada.cz

Uzávěrka přihlášek: 21. září 2020