Metodik vzdělávání koordinátorů protidrogové politiky

Úřad vlády České republiky – Odbor protidrogové politiky hledá kolegu / kolegyni na pozici Metodik vzdělávání koordinátorů protidrogové politiky a dalších klíčových osob v rámci realizace projektu financovaného z Evropských strukturálních fondů – ESF pod názvem „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky.“

Projekt má zajistit podporu procesů a systémových změn v protidrogové politice. Jeho cílem je nastavit nový, integrovaný systém služeb pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené postavený na jasném kompetenčním zakotvení a stabilním systému financování. Více o projektu: https://www.rozvojadiktologickychsluzeb.cz/. Projekt byl zahájen v září 2016 a končí 31. srpna 2021.

Rámcová náplň práce:

 • participace na sledování realizace probíhající veřejné zakázky k tvorbě metodik, jež má zajistit:
  a) aktualizaci vzdělávacího curricula,
  b) tvorbu vzdělávacích materiálů a systému vzdělávání v oblasti koordinace protidrogové politiky na úrovni krajů a obcí,
  c) ověření systému vzdělávání krajských a místních protidrogových koordinátorů;
 • kontrola průběžných výstupů z veřejné zakázky a vyhodnocování jejich kvality;
 • věcná příprava programu workshopů, moderování jejich průběhu.

Požadujeme:

 • vzdělání v magisterském studijním programu;
 • znalost práce s PC, zejména Word a Excel.

Výhodou:

 • orientace v oblasti vzdělávání.

Nabízíme:

 • úvazek 0,5;
 • pracovní smlouvu podle zákoníku práce na dobu určitou do 31. 08. 2021;
 • platové ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, ve 12. platové třídě;
 • 5 týdnů dovolené, 5 dní sick days, stravenky, příspěvek FKSP.

Kontakt:

V případě zájmu zašlete životopis a motivační dopis na e-mail:  darek.daniel@vlada.cz
Uzávěrka přihlášek: 31. srpna 2019
Předpokládaný nástup: 15. září 2019 případně dohodou

Metodik sociální práce

Úřad vlády České republiky – Odbor protidrogové politiky hledá kolegu na pozici Metodik sociální práce (práce s klienty) v rámci realizace projektu financovaného z Evropských strukturálních fondů – ESF pod názvem „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky.“

Projekt má zajistit podporu procesů a systémových změn v protidrogové politice. Jeho cílem je nastavit nový, integrovaný systém služeb pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené postavený na jasném kompetenčním zakotvení a stabilním systému financování. Více o projektu: https://www.rozvojadiktologickychsluzeb.cz/. Projekt byl zahájen v září 2016 a končí 31. srpna 2021.

Rámcová náplň práce:

 • participace na tvorbě metodiky nových metod sociální práce (práce s klienty) v  adiktologických službách;
 • participace na sledování a kontrole průběhu zadané veřejné zakázky k tvorbě metodiky;
 • hodnocení a připomínkování vytvořených metodik v rámci veřejné zakázky;
 • evaluační činnosti;
 • příprava a realizace workshopů;
 • spolupráce na zpracování systémových dokumentů.

Požadujeme:

 • vzdělání v magisterském studijním programu;
 • znalost práce s PC, zejména Word a Excel;
 • znalost anglického jazyka min. na úrovni A/1.

Výhodou:

 • vzdělání v oboru sociální práce;
 • praxe v sociálních službách.

Nabízíme:

 • úvazek 0,5;
 • pracovní smlouvu podle zákoníku práce na dobu určitou do 31. 08. 2021;
 • platové ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, ve 12. platové třídě;
 • 5 týdnů dovolené, 5 dní sick days, stravenky, příspěvek FKSP.

Kontakt:

V případě zájmu zašlete životopis a motivační dopis na e-mail:  darek.daniel@vlada.cz
Uzávěrka přihlášek: 31. srpna 2019
Předpokládaný nástup: 15. září 2019, případně dohodou.

Metodik financování adiktologických služeb

Úřad vlády České republiky – Odbor protidrogové politiky: volné místo na pozici Metodik financování adiktologických služeb v rámci realizace projektu financovaného z Evropských strukturálních fondů – ESF pod názvem „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky.“

Projekt má zajistit podporu procesů a systémových změn v protidrogové politice. Jeho cílem je nastavit nový, integrovaný systém služeb pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené postavený na jasném kompetenčním zakotvení a stabilním systému financování. Více o projektu zde: https://www.rozvojadiktologickychsluzeb.cz/ . Projekt byl zahájen v září 2016 a končí 31. srpna 2021.

Rámcová náplň práce:

 • zpracování dílčích analytických materiálů týkajících se financování adiktologických služeb,
 • spolupráce na vytvoření návrhu optimálního nástroje financování adiktologických služeb včetně vytvoření metodiky k jeho aplikaci,
 • přenos dobré praxe v oblasti financování adiktologických služeb prostřednictvím studijní cesty,
 • věcná příprava programu workshopů, moderování jejich průběhu,
 • spolupráce na plnění úkolů s interním týmem projektu i externími spolupracovníky.

Požadujeme:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání
 • znalost práce s PC, zejména Word a Excel
 • analytické schopnosti, koncepční myšlení a ochotu učit se novým věcem.

Výhodou:

 • orientace v oblasti financování služeb
 • vzdělání v oboru ekonomie

Nabízíme:

 • úvazek 0,5
 • pracovní smlouvu podle zákoníku práce na dobu určitou po dobu trvání projektu
 • platové ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, 12. platová třída
 • 3 týdny dovolené, 5 dní sick days, stravenky, příspěvek FKSP

V případě zájmu zašlete životopis a motivační dopis na e-mail: darek.daniel@vlada.cz

Uzávěrka přihlášek: 10. září 2019

Předpokládaný nástup: 1. října 2019 případně dohodou

Analytik / analytička protidrogové politiky

Úřad vlády České republiky – Odbor protidrogové politiky hledá Analytika/Analytičku protidrogové politiky v rámci realizace projektu financovaného z Evropských strukturálních fondů – ESF pod názvem „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky.“

Projekt má zajistit podporu procesů a systémových změn v protidrogové politice. Jeho cílem je nastavit nový, integrovaný systém služeb pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené postavený na jasném kompetenčním zakotvení a stabilním systému financování. Více o projektu: https://www.rozvojadiktologickychsluzeb.cz/

Projekt byl zahájen v září 2016 a končí 31. srpna 2021.

Rámcová náplň práce:

 • podíl na zpracování návrhu změn systémových opatření strukturního rámce integrované protidrogové politiky, včetně legislativních opatření,
 • zpracování analytických materiálů a doporučení,
 • spolupráce s projektovým týmem ostatních klíčových aktivit,
 • účast na workshopech.

Požadujeme:

 • vzdělání v magisterském studijním programu
 • znalost práce s PC, zejména Word a Excel
 • znalost anglického jazyka min. na úrovni A/2

Výhodou:

 • orientace v oblasti adiktologických služeb (sociálních a/nebo zdravotních)
 • zkušenost s tvorbou koncepčních dokumentů
 • právnické vzdělání

Nabízíme:

 • úvazek 1,0
 • pracovní smlouvu podle zákoníku práce na dobu určitou do 31. 08. 2021
 • platové ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, ve 12. platové třídě
 • 5 týdnů dovolené, 5 dní sick days, stravenky, příspěvek FKSP

1. října 2019, případně dohodou

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem do 10. září 2019 na e-mailovou adresu: darek.daniel@vlada.cz