Metodik vzdělávání

Úřad vlády České republiky – Odbor protidrogové politiky hledá kolegu na pozici Metodik vzdělávání v rámci realizace projektu financovaného z Evropských strukturálních fondů – ESF pod názvem „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky.“

Projekt má zajistit podporu procesů a systémových změn v protidrogové politice. Jeho cílem je nastavit nový, integrovaný systém služeb pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené postavený na jasném kompetenčním zakotvení a stabilním systému financování. Více o projektu: https://www.rozvojadiktologickychsluzeb.cz/. Projekt byl zahájen v září 2016 a končí 31. srpna 2021.

Rámcová náplň práce:

 • participace na tvorbě metodiky pro vzdělávání a rozvoj kompetencí vybraných profesí v adiktologických službách;
 • participace na sledování a kontrole průběhu zadané veřejné zakázky k ověření metodiky;
 • hodnocení a připomínkování vytvořených metodik v rámci veřejné zakázky;
 • evaluační činnosti;
 • příprava a realizace workshopů;
 • spolupráce na zpracování systémových dokumentů.

Požadujeme:

 • vzdělání v magisterském studijním programu;
 • znalost práce s PC, zejména Word a Excel;
 • znalost anglického jazyka min. na úrovni A/1.

Výhodou:

 • vzdělání v oboru sociální práce,
 • zkušenost s přípravou metodických návrhů
 • praxe v sociálních službách,
 • velmi dobré písemné vyjadřování
 • kompetence ke spolupráci, k efektivní komunikaci, ke zvládání zátěže, k flexibilitě, k samostatnosti.

Nabízíme:

Úvazek:  0,7 – 1

 • pracovní smlouvu podle zákoníku práce na dobu určitou do 31. 08. 2021
 • platové ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, ve 12. platové třídě;
 • 5 týdnů dovolené, 5 dní sick days, stravenky, příspěvek FKSP.

Nástup 1. listopadu 2019, případně dohodou

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem do 18. října 2019 na e-mailovou adresu: havlickova.daniela@vlada.cz

Analytik / analytička protidrogové politiky

Úřad vlády České republiky – Odbor protidrogové politiky hledá Analytika/Analytičku protidrogové politiky v rámci realizace projektu financovaného z Evropských strukturálních fondů – ESF pod názvem „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky.“

Projekt má zajistit podporu procesů a systémových změn v protidrogové politice. Jeho cílem je nastavit nový, integrovaný systém služeb pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené postavený na jasném kompetenčním zakotvení a stabilním systému financování. Více o projektu: https://www.rozvojadiktologickychsluzeb.cz/

Projekt byl zahájen v září 2016 a končí 31. srpna 2021.

Rámcová náplň práce:

 • podíl na zpracování návrhu změn systémových opatření strukturního rámce integrované protidrogové politiky, včetně legislativních opatření,
 • zpracování analytických materiálů a doporučení,
 • spolupráce s projektovým týmem ostatních klíčových aktivit,
 • účast na workshopech.

Požadujeme:

 • vzdělání v magisterském studijním programu
 • znalost práce s PC, zejména Word a Excel
 • znalost anglického jazyka min. na úrovni A/2

Výhodou:

 • orientace v oblasti adiktologických služeb (sociálních a/nebo zdravotních)
 • zkušenost s tvorbou koncepčních dokumentů
 • právnické vzdělání

Nabízíme:

 • úvazek 1,0
 • pracovní smlouvu podle zákoníku práce na dobu určitou do 31. 08. 2021
 • platové ohodnocení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, ve 12. platové třídě
 • 5 týdnů dovolené, 5 dní sick days, stravenky, příspěvek FKSP

Nástup 1. listopadu 2019, případně dohodou

V případě zájmu zašlete strukturovaný životopis spolu s motivačním dopisem do 18. října 2019 na e-mailovou adresu: havlickova.daniela@vlada.cz

Konzultant metodického výstupu projektu

Úřad vlády České republiky – Odbor protidrogové politiky hledá odborníky na spolupráci při vzniku metodického materiálu v rámci výstupů projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ financovaného z Evropských strukturálních fondů.

Projekt má zajistit podporu procesů a systémových změn v protidrogové politice. Jeho cílem je nastavit nový, integrovaný systém služeb pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené postavený na jasném kompetenčním zakotvení a stabilním systému financování. Více o projektu: https://www.rozvojadiktologickychsluzeb.cz/.

Předmětem spolupráce bude konzultační, metodická a tvůrčí činnost s cílem vytvořit „Metodiku na podporu kvality v adiktologických službách“. Obsahem metodiky budou přístupy k řízení kvality, systémy zajištění kvality a metody jejího řízení v adiktologických službách.

Vybraní odborníci budou tvořit pracovní skupinu, která se bude podílet na tvorbě obsahu metodiky. Pracovní skupina se bude scházet v pravidelných intervalech (cca 1x měsíčně), jednotliví členové budou zodpovědni za zpracování dílčích kapitol a povinností bude účastnit se připomínkování textů.

Spolupráce bude probíhat v termínu od 01. 11. 2019 do 30. 06. 2020.

Forma spolupráce: dohoda o provedení práce.

Požadujeme:

 •  minimálně vyšší odborné vzdělání sociálního či humanitního směru nebo minimálně 5 let praxe v adiktologických službách
 • zkušenost s tvorbou metodických materiálů
 • výhodou je přímá zkušenost s řízením kvality ve službě
 • zkušenosti a orientace v interním systému zajištění kvality služeb a s uplatňováním různých přístupů k řízení kvality
 • schopnost práce samostatně i v týmu
 • pokročilou uživatelskou znalost práce s MS Office a Internetem
 • dovednost orientovat se v odborných textech a tvořit odborné texty na zadané téma
 • výhodou je pokročilá znalost anglického jazyka

V případě zájmu zašlete životopis s uvedením výše uvedených zkušeností a referencí na e-mail: kissova.lucia@vlada.cz.