Nabídka zaměstnání

Metodik/Metodička kvality služeb

Úřad vlády České republiky – Odbor protidrogové politiky hledá pracovníka na pozici Metodik kvality adiktologických služeb pro realizaci klíčové aktivity 2.2 v rámci projektu financovaného z Evropských strukturálních fondů – ESF pod názvem „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky.“

Projekt má zajistit podporu procesů a systémových změn v protidrogové politice. Jeho cílem je nastavit nový, integrovaný systém služeb pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené postavený na jasném kompetenčním zakotvení a stabilním systému financování. Více o projektu zde: https://www.rozvojadiktologickychsluzeb.cz/

Projekt byl zahájen v září 2016 a bude ukončen 31. srpna 2021.

Klíčová aktivita 2.2 se zabývá zejména:

 • zpracováním revize Standardů odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující adiktologické služby,
 • tvorbou Příručky pro hodnotitele kvality,
 • tvorbou Metodiky pro podporu kvality ve službách,
 • zpracováním návrhu Systému pro zajištění a ověřování kvality v adiktologických službách v ČR.

Rámcová pracovní náplň:

 • zapojení do koordinace především revize Standardů odborné způsobilosti pro zařízení a programy poskytující adiktologické služby,
 • zapojení do tvorby a koordinace tvorby výše uvedených dokumentů,
 • spolupráce při finalizaci analytických zpráv projektu,
 • participace na tvorbě metodických a systémových dokumentů projektu v oblasti zajištění a ověřování kvality adiktologických služeb.

Požadujeme:

 • vzdělání v magisterském studijním programu, výhodou je praxe v adiktologických službách a orientace v systému péče adiktologických služeb,
 • znalost práce s PC, zejména Word a Excel,
 • zkušenosti s tvorbou metodických materiálů,
 • výhodou je zkušenost v oblasti zajištění a ověřování kvality v sociálních, zdravotnických a nebo adiktologických službách,
 • schopnost pracovat samostatně i v týmu,
 • dovednost orientovat se v odborných textech a tvořit odborné texty na zadané téma,
 • flexibilitu, zvládání zátěže, systémovost, schopnost spolupracovat, spolehlivost.

Nabízíme:

 • dohoda o pracovní činnosti na 0,5 úvazku.

V případě zájmu zašlete životopis a motivační dopis na e-mail: kissova.lucia@vlada.cz

Uzávěrka přihlášek: 31. srpna 2020