Metodika praktické aplikace nástroje zajištění dostupnosti služeb

❯ Metodika praktické aplikace nástroje zajištění dostupnosti služeb Tento text je jedním z výstupů projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“, financovaného z Evropských strukturálních fondů v rámci Operačního programu zaměstnanost. Realizátorem projektu je Úřad vlády, Odbor protidrogové politiky. Cílem textu je přiblížit některé klíčové postupy v oblasti tvorby sítě adiktologických služeb a představit variantu jejího základního nástroje, tj. analýzy potřeb,…

KpA 2.4 Workshop na téma: „Financování adiktologických služeb II.“

V pondělí 19. dubna 2021 v dopoledních hodinách proběhl on-line workshop projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ zaměřený na problematiku financování adiktologických služeb. Workshop zahájila garantka projektu, stručně uvedla účastníky do kontextu a zmínila, že  adiktologické služby stojí na principu vícezdrojového financování, což sebou přináší výhody i limity. Adiktologické služby jsou dotovány převážně ze státních a krajských dotací a klíčovými…

KpA 2.2 Workshop na téma „Nástroje zajištění a podpory kvality v adiktologických službách“

V úterý 30. 3. 2021 proběhl online workshop ke klíčové podaktivitě 2.2 projektu RAS věnovaný tématu „Nástroje zajištění a podpory kvality v adiktologických službách“. Workshop byl dalším z řady workshopů jednotlivých klíčových aktivit projektu.  Jednání se účastnili zástupci z řad odborné veřejnosti, kolegové z realizačního týmu, z OPK ÚV ČR a další experti, kteří se v rámci přímé či nepřímé práce podílejí na realizaci projektu.…

KpA 2.4 Worskshop na téma „Financování adiktologických služeb“

Dne 26. 3. 2021 v dopoledních hodinách proběhl on-line workshop projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“, KpA 2. 4 zaměřené na „Výběr nového nástroje financování  adiktologických služeb“. Workshop zahájila ředitelka OPK ÚV ČR Mgr. Jarmila Vedralová. Dále si účastníci  vyslechli informace o cílech a aktivitách projektu. Se svými prezentacemi z oblasti financování adiktologických služeb vystoupili postupně: analytička nástrojů financování adiktologických služeb Mgr. Renáta…

KpA 2.2 workshop na téma „Nástroje zajištění a podpory kvality v adiktologických službách“

V úterý 16. 3. 2021 proběhl další z online workshopů projektu IP RAS, tentokrát ke klíčové podaktivitě KpA 2.2 „Nástroje zajištění a podpory kvality v adiktologických službách“. Workshop byl druhým z řady workshopů jednotlivých klíčových aktivit projektu. Jednání se účastnili zástupci z řad odborné veřejnosti, kolegové z realizačního týmu, z OPK ÚV ČR a další experti, kteří se v rámci přímé či nepřímé práce podílejí…

Jednání hlavní Pracovní skupiny projektu

V úterý 16. 3. 2021 proběhlo další jednání hlavní Pracovní skupiny projektu RAS. Hlavní pracovní skupinu tvoří jmenovaní zástupci střešních organizací poskytujících adiktologické služby (SNN, ČAA, APSS, A.N.O), tj. odborných společností a odborné veřejnosti. Projekt je realizován OPK ÚV ČR. Úvodním slovem zahájila jednání ředitelka Odboru protidrogové politiky Jarmila Vedralová. Nastínila zprávu o plnění a finalizaci aktivit. Uvedla, že důraz musí být kladen na  přetavení…

Kp A 4.1 Návrh komplexu změn ve strukturním rámci adiktologických služeb

V úterý 2. 3. 2021 proběhl online workshop ke klíčové podaktivitě 4.1 projektu RAS věnovaný tématu „Návrh změn systémového rámce adiktologických služeb“.  Workshop byl prvním z řady workshopů jednotlivých klíčových aktivit projektu. Zahrnoval informace o tom, co bylo zanalyzováno a připraveno v jednotlivých klíčových aktivitách projektu IP RAS a jaký byl zvolen postup k naplnění monitorovacího indikátoru, kterým má být návrh komplexu změn. Jednání se účastnili…

KpA 2.2 – Metodika na podporu kvality v adiktologických službách

Univerzální definice kvality neexistuje, přesto víme, že jde o kategorii tvořenou kvantitativní, tedy měřitelnou částí, a vedle toho části kvalitativní. Ta je sice obtížně definovatelná i měřitelná, avšak pro celkové pojetí kvality nepostradatelná. Metodika je koncipována jako průvodce na cestě kvality a zaměřuje se především na kvalitu interní, související s hodnotami a organizační kulturou. Připravovaná metodika reflektuje výsledky spolupráce se zástupci služeb a přináší poznatky…

Klíčová podaktivita 2.2 Revize Standardů kvality adiktologických služeb

V období říjen 2020 až leden 2021 se pracovní podskupina (PsP) zpracovatelů Revize Standardů kvality adiktologických služeb scházela výhradně v online režimu z důvodu vládních opatření souvisejících s vyhlášeným nouzovým stavem v ČR. V říjnu proběhlo online jednání PpS i za účasti odborných konzultantů a zástupců rezortů státní správy, kteří poskytli zpracovatelům podstatné připomínky k následnému zapracování. V listopadu byla pracovní verze Standardů předložena hlavní Pracovní skupině projektu a…

KpA 2.1 Metodika analýzy potřeb k praktické realizaci Návrhu nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb

V období od srpna do října roku 2020 byla realizována pilotáž metodiky analýzy potřeb k praktické realizaci „Návrhu nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb“ na území Libereckého kraje. Realizace probíhala ve spolupráci s krajskou protidrogovou koordinátorkou Libereckého kraje Mgr. Janou Pavlů a dalšími členy Protidrogové komise Libereckého kraje. V úvodu pilotáže byla provedena analýza sekundárních dat, s jejíž pomocí jsme předběžně zmapovali pokrytí potřeb osob se…