ZÁVĚREČNÁ EVALUACE projektu RAS

Součástí realizace projektu RAS byla veřejná zakázka na zpracování evaluace projektu RAS. Cílem bylo komplexní vyhodnocení klíčových aktivit, podaktivit a činností realizovaných v rámci projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ (dále jen „projekt“), a to zejména s ohledem na dosažené hlavní výstupy projektu, zároveň také získat podrobné informace o průběhu a výstupech jednotlivých klíčových aktivit a podaktivit projektu a vyhodnocení…

Závěrečná konference projektu RAS

Ve středu 18. 8. 2021 se konala prostřednictvím aplikace Webex Závěrečná videokonference projektu  „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ (RAS), který byl realizován od září 2016 do konce srpna 2021.   Odkaz na záznam konference na YouTube: https://youtu.be/L4E97bsANms Konferenci zahájila ředitelka Odboru protidrogové politiky ÚV ČR, Mgr. Jarmila Vedralová. Projekt a jeho průběh představila garantka projektu RAS, Mgr. Daniela Havlíčková. Role moderátora…

Pozvánka na workshop „Nový systém výkaznictví a představení nového informačního systému“

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na workshop „Nový systém výkaznictví a představení nového informačního systému“ pořádaný v rámci projektu ESF „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“. Workshop se uskuteční dne 30. srpna 2021 od 13.00 do 15.00 hodin, on – line prostřednictvím aplikace Jitsi Meet. Na workshop se budete moci připojit prostřednictvím odkazu: https://meet.jit.si/WorkshopKpA2.3 Z technických důvodů prosíme o připojování s předstihem.…

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE – 18. 8. 2021

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ (RAS) 18. 8. 2021   Konferenci moderuje doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.     9:15 – 10:00   Registrace účastníků závěrečné konference   Úvodní slova   10:00   Mgr. Jarmila Vedralová, ředitelka Odboru protidrogové politiky ÚV ČR     Mgr. Daniela Havlíčková, garantka projektu RAS   Stabilizace, standardizace a rozvoj adiktologických služeb  …

Pozvánka na konferenci

Závěrečná videokonference projektu ESF „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“se uskuteční ve středu dne 18. 8. 2021 prostřednictvím aplikace Webex od 10:00 do 15:15 hodin. Konference je určena odborné veřejnosti, zástupcům veřejné správy, zástupcům pojišťoven, poskytovatelům adiktologických služeb a dalším aktérům, kteří mají zájem a podílí se na rozvoji adiktologických služeb.Hlavním cílem konference je představení finálních výstupů jednotlivých klíčových aktivit projektu…

Nový systém výkaznictví již od roku 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové. V rámci projektu RAS byla dokončena revize stávajícího systému výkaznictví. Nový způsob byl již i řádně otestován ve vybraných zařízeních a nyní jsou k dispozici finální verze dokumentů, které od roku 2022 redefinují jak podobu „nových“ výkonů, tak podobu závěrečných zpráv. Slovo „nových“, je schválně v uvozovkách, protože nový systém navazuje na stávající a nemění ho nijak dramaticky. Provedené změny mají…

Kp A 4.1 Workshop na téma „Návrh komplexu změn ve strukturním rámci adiktologických služeb“

V úterý 15. 6. 2021 proběhl online workshop klíčové podaktivity 4.1 projektu RAS věnovaný tématu „Návrh změn systémového rámce adiktologických služeb“, který byl dalším z řady workshopů jednotlivých klíčových aktivit projektu. Jednání se účastnili zástupci z řad odborné veřejnosti, zástupci rezortů a kolegové z realizačního týmu.,  V úvodní části garantka projektu Mgr. Daniela Havlíčková stručně představila projekt „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované…

KpA 3. 2 workshop na téma „Vzdělávací program pro krajské a místní protidrogové koordinátory“

Ve čtvrtek 3. června 2021 v odpoledních hodinách proběhl on-line workshop projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ zaměřený na problematiku vzdělávání a rozvoj kompetencí v oblasti koordinace protidrogové politiky na úrovni krajů a obcí. Workshop zahájila garantka projektu, seznámila účastníky s organizací a průběhem workshopu, stručně informovala účastníky o projektu, jeho cílech a přípravě výstupů a monitorovacích indikátorů, zdůraznila  vzájemnou provázanost…