Aktuálně z KpA 3.3: Systém vzdělávání a rozvoje kompetencí zaměstnanců z vybraných profesí veřejné správy

Klíčová podaktivita 3.3 se zaměřuje na podporu rozvoje kompetencí zaměstnanců z vybraných profesí veřejné správy. Vybranými profesemi veřejné správy jsou pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany dětí, vězeňské správy, sociální kurátoři, příslušníci městské a obecní policie a také pracovníci posuzující přestupky dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů. Vytvoření vzdělávacího systému povede k rozvoji kompetencí, tzn. znalostí, dovedností…