Metodika praktické aplikace nástroje zajištění dostupnosti služeb

❯ Metodika praktické aplikace nástroje zajištění dostupnosti služeb Tento text je jedním z výstupů projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“, financovaného z Evropských strukturálních fondů v rámci Operačního programu zaměstnanost. Realizátorem projektu je Úřad vlády, Odbor protidrogové politiky. Cílem textu je přiblížit některé klíčové postupy v oblasti tvorby sítě adiktologických služeb a představit variantu jejího základního nástroje, tj. analýzy potřeb,…

KpA 2.4 Workshop na téma: „Financování adiktologických služeb II.“

V pondělí 19. dubna 2021 v dopoledních hodinách proběhl on-line workshop projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ zaměřený na problematiku financování adiktologických služeb. Workshop zahájila garantka projektu, stručně uvedla účastníky do kontextu a zmínila, že  adiktologické služby stojí na principu vícezdrojového financování, což sebou přináší výhody i limity. Adiktologické služby jsou dotovány převážně ze státních a krajských dotací a klíčovými…

KpA 2.2 Workshop na téma „Nástroje zajištění a podpory kvality v adiktologických službách“

V úterý 30. 3. 2021 proběhl online workshop ke klíčové podaktivitě 2.2 projektu RAS věnovaný tématu „Nástroje zajištění a podpory kvality v adiktologických službách“. Workshop byl dalším z řady workshopů jednotlivých klíčových aktivit projektu.  Jednání se účastnili zástupci z řad odborné veřejnosti, kolegové z realizačního týmu, z OPK ÚV ČR a další experti, kteří se v rámci přímé či nepřímé práce podílejí na realizaci projektu.…