ZÁVĚREČNÁ EVALUACE projektu RAS

Součástí realizace projektu RAS byla veřejná zakázka na zpracování evaluace projektu RAS. Cílem bylo komplexní vyhodnocení klíčových aktivit, podaktivit a činností realizovaných v rámci projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ (dále jen „projekt“), a to zejména s ohledem na dosažené hlavní výstupy projektu, zároveň také získat podrobné informace o průběhu a výstupech jednotlivých klíčových aktivit a podaktivit projektu a vyhodnocení…

Závěrečná konference projektu RAS

Ve středu 18. 8. 2021 se konala prostřednictvím aplikace Webex Závěrečná videokonference projektu  „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ (RAS), který byl realizován od září 2016 do konce srpna 2021.   Odkaz na záznam konference na YouTube: https://youtu.be/L4E97bsANms Konferenci zahájila ředitelka Odboru protidrogové politiky ÚV ČR, Mgr. Jarmila Vedralová. Projekt a jeho průběh představila garantka projektu RAS, Mgr. Daniela Havlíčková. Role moderátora…

Pozvánka na workshop „Nový systém výkaznictví a představení nového informačního systému“

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na workshop „Nový systém výkaznictví a představení nového informačního systému“ pořádaný v rámci projektu ESF „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“. Workshop se uskuteční dne 30. srpna 2021 od 13.00 do 15.00 hodin, on – line prostřednictvím aplikace Jitsi Meet. Na workshop se budete moci připojit prostřednictvím odkazu: https://meet.jit.si/WorkshopKpA2.3 Z technických důvodů prosíme o připojování s předstihem.…

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE – 18. 8. 2021

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ (RAS) 18. 8. 2021   Konferenci moderuje doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.     9:15 – 10:00   Registrace účastníků závěrečné konference   Úvodní slova   10:00   Mgr. Jarmila Vedralová, ředitelka Odboru protidrogové politiky ÚV ČR     Mgr. Daniela Havlíčková, garantka projektu RAS   Stabilizace, standardizace a rozvoj adiktologických služeb  …

Pozvánka na konferenci

Závěrečná videokonference projektu ESF „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“se uskuteční ve středu dne 18. 8. 2021 prostřednictvím aplikace Webex od 10:00 do 15:15 hodin. Konference je určena odborné veřejnosti, zástupcům veřejné správy, zástupcům pojišťoven, poskytovatelům adiktologických služeb a dalším aktérům, kteří mají zájem a podílí se na rozvoji adiktologických služeb.Hlavním cílem konference je představení finálních výstupů jednotlivých klíčových aktivit projektu…

Nový systém výkaznictví již od roku 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové. V rámci projektu RAS byla dokončena revize stávajícího systému výkaznictví. Nový způsob byl již i řádně otestován ve vybraných zařízeních a nyní jsou k dispozici finální verze dokumentů, které od roku 2022 redefinují jak podobu „nových“ výkonů, tak podobu závěrečných zpráv. Slovo „nových“, je schválně v uvozovkách, protože nový systém navazuje na stávající a nemění ho nijak dramaticky. Provedené změny mají…

Kp A 4.1 Workshop na téma „Návrh komplexu změn ve strukturním rámci adiktologických služeb“

V úterý 15. 6. 2021 proběhl online workshop klíčové podaktivity 4.1 projektu RAS věnovaný tématu „Návrh změn systémového rámce adiktologických služeb“, který byl dalším z řady workshopů jednotlivých klíčových aktivit projektu. Jednání se účastnili zástupci z řad odborné veřejnosti, zástupci rezortů a kolegové z realizačního týmu.,  V úvodní části garantka projektu Mgr. Daniela Havlíčková stručně představila projekt „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované…

KpA 3. 2 workshop na téma „Vzdělávací program pro krajské a místní protidrogové koordinátory“

Ve čtvrtek 3. června 2021 v odpoledních hodinách proběhl on-line workshop projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ zaměřený na problematiku vzdělávání a rozvoj kompetencí v oblasti koordinace protidrogové politiky na úrovni krajů a obcí. Workshop zahájila garantka projektu, seznámila účastníky s organizací a průběhem workshopu, stručně informovala účastníky o projektu, jeho cílech a přípravě výstupů a monitorovacích indikátorů, zdůraznila  vzájemnou provázanost…

Jednání hlavní pracovní skupiny projektu

Dne 18. května 2021 proběhlo online jednání hlavní Pracovní skupiny projektu RAS prostřednictvím videokonference. Jednání zahájila ředitelka OPK Mgr. Jarmila Vedralová a předala slovo garantce projektu. Garantka po shrnutí průběhu nastavených procesních postupů projektu a informací o připravovaných výstupech a monitorovacích indikátorech projektu RAS postupně předala slovo kolegům z realizačního týmu. Členové realizačního týmu see vyjádřili k aktuálnímu průběhu jednotlivých klíčových aktivit a podaktivit: KpA 2.2…