Workshop: Metodika moderních metod sociální práce a síťování

Workshop na téma „Metodika moderních metod sociální práce a síťování“ se uskuteční v úterý dne 08. 10. 2019 od 9:30 v Praze, v prostorách budovy Ministerstva dopravy, nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1. Workshop je určen především pracovníkům v adiktologických službách, pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a pracovníkům pomáhajících profesí a pracovníkům, kteří jsou odpovědni za vzdělávací procesy v uvedených službách, a…

Proběhly pilotní kurzy vzdělávání na téma nových metod sociální práce a síťování v adiktologii

(MV, DH) Vzdělávání a rozvoj kompetencí všech pracovníků v adiktologických službách je důležitou součástí projektu RAS.[1] Týká se tedy jak pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků, tak i všech pracovníků pomáhajících profesí, kteří pracují s osobami závislými či ohroženými závislostí na návykových látkách a procesech. Tyto profese byly cílovou skupinou pilotních vzdělávacích kurzů v oblasti metod sociální práce a síťování, jejichž cílem bylo zjistit vhodnost a uplatnitelnost nových…

Workshop Nástroje financování adiktologických služeb

Workshop Nástroje financování adiktologických služeb umožnil expertům připomínkovat současný stav a financování protidrogové politiky. Za největší problém označují poskytovatelé těchto služeb finanční nejistotu plynoucí z vícezdrojového financování a administrativní náročnost celého procesu. Velkým problémem je i nedostatek finančních prostředků a potíže s cash-flow. Ukazuje se i naléhavá potřeba zajistit v oblasti adiktologických služeb větší politickou stabilitu a dobře odůvodnit jejich potřebnost. Zprávu o setkání najdete zde.Workshop_2018_11_20

Workshop: Nástroje financování adiktologických služeb

Dne 20. 11. 2018 od 09:45 do 14:00 se uskuteční workshop: Nástroje financování adiktologických služeb Místo konání: Praha 1, Lichtenštejnský palác, U Sovových mlýnů 506/4 PROGRAM workshopu „Nástroje financování adiktologických služeb“ 09:45 – 10:00 Úvod Zahájení Jarmila Vedralová, ředitelka Odboru protidrogové politiky Úřad vlády ČR 10:00 – 10:15 Představení projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ Eva Hekrle, garantka projektu, Úřad vlády ČR…

Workshop Legislativní rámec protidrogové politiky

❯ Dne 29. 5. 2018 se uskutečnil workshop Legislativní rámec protidrogové politiky. Vztahoval se k materiálu Analýza systémového rámce protidrogové politiky, který zkoumá legislativní prostředí a mezinárodní, národní a regionální strategické dokumenty, tedy podobu protidrogové politiky v členských státech Evropské unie a její vliv na praxi adiktologických služeb. Více najdete v Tiskové zprávě TZ_RAS_Workshop_2018_05_29