Nový systém výkaznictví již od roku 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové. V rámci projektu RAS byla dokončena revize stávajícího systému výkaznictví. Nový způsob byl již i řádně otestován ve vybraných zařízeních a nyní jsou k dispozici finální verze dokumentů, které od roku 2022 redefinují jak podobu „nových“ výkonů, tak podobu závěrečných zpráv. Slovo “nových”, je schválně v uvozovkách, protože nový systém navazuje na stávající a nemění ho nijak dramaticky. Provedené změny mají…

Kp A 4.1 Workshop na téma „Návrh komplexu změn ve strukturním rámci adiktologických služeb“

V úterý 15. 6. 2021 proběhl online workshop klíčové podaktivity 4.1 projektu RAS věnovaný tématu „Návrh změn systémového rámce adiktologických služeb“, který byl dalším z řady workshopů jednotlivých klíčových aktivit projektu. Jednání se účastnili zástupci z řad odborné veřejnosti, zástupci rezortů a kolegové z realizačního týmu.,  V úvodní části garantka projektu Mgr. Daniela Havlíčková stručně představila projekt „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované…

KpA 3. 2 workshop na téma „Vzdělávací program pro krajské a místní protidrogové koordinátory“

Ve čtvrtek 3. června 2021 v odpoledních hodinách proběhl on-line workshop projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ zaměřený na problematiku vzdělávání a rozvoj kompetencí v oblasti koordinace protidrogové politiky na úrovni krajů a obcí. Workshop zahájila garantka projektu, seznámila účastníky s organizací a průběhem workshopu, stručně informovala účastníky o projektu, jeho cílech a přípravě výstupů a monitorovacích indikátorů, zdůraznila  vzájemnou provázanost…

Jednání hlavní pracovní skupiny projektu

Dne 18. května 2021 proběhlo online jednání hlavní Pracovní skupiny projektu RAS prostřednictvím videokonference. Jednání zahájila ředitelka OPK Mgr. Jarmila Vedralová a předala slovo garantce projektu. Garantka po shrnutí průběhu nastavených procesních postupů projektu a informací o připravovaných výstupech a monitorovacích indikátorech projektu RAS postupně předala slovo kolegům z realizačního týmu. Členové realizačního týmu see vyjádřili k aktuálnímu průběhu jednotlivých klíčových aktivit a podaktivit: KpA 2.2…

KpA 3. 2 workshop na téma „Vzdělávací program pro krajské a místní protidrogové koordinátory“

V úterý 11. května 2021 v odpoledních hodinách proběhl on-line workshop projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ zaměřený na problematiku vzdělávání krajských a místních protidrogových koordinátorů. Workshop zahájila garantka projektu, seznámila účastníky s organizačními informacemi a přistoupila k představení projektu IP RAS. Představila projekt, jeho východiska a cíle a zdůraznila  vzájemnou provázanost jednotlivých klíčových aktivit projektu. Se svými prezentacemi z…

KpA 3.3 Workshop na téma „Vzdělávání a rozvoj kompetencí pracovníků veřejné správy, kteří pravidelně přicházejí do styku s problémovými uživateli návykových látek a patologickými hráči“

V pondělí 3. května 2021 v odpoledních hodinách proběhl on-line workshop projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ zaměřený na problematiku vzdělávání a rozvoj kompetencí pracovníků veřejné správy v rámci adiktologických služeb. Workshop zahájila garantka projektu, seznámila účastníky s organizačními informacemi a stručně představila projekt IP RAS. Garantka představila projekt, jeho východiska a cíle a zdůraznila  vzájemnou provázanost jednotlivých klíčových aktivit…

Metodika praktické aplikace nástroje zajištění dostupnosti služeb

❯ Metodika praktické aplikace nástroje zajištění dostupnosti služeb Tento text je jedním z výstupů projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“, financovaného z Evropských strukturálních fondů v rámci Operačního programu zaměstnanost. Realizátorem projektu je Úřad vlády, Odbor protidrogové politiky. Cílem textu je přiblížit některé klíčové postupy v oblasti tvorby sítě adiktologických služeb a představit variantu jejího základního nástroje, tj. analýzy potřeb,…

KpA 2.4 Workshop na téma: „Financování adiktologických služeb II.“

V pondělí 19. dubna 2021 v dopoledních hodinách proběhl on-line workshop projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ zaměřený na problematiku financování adiktologických služeb. Workshop zahájila garantka projektu, stručně uvedla účastníky do kontextu a zmínila, že  adiktologické služby stojí na principu vícezdrojového financování, což sebou přináší výhody i limity. Adiktologické služby jsou dotovány převážně ze státních a krajských dotací a klíčovými…

KpA 2.2 Workshop na téma „Nástroje zajištění a podpory kvality v adiktologických službách“

V úterý 30. 3. 2021 proběhl online workshop ke klíčové podaktivitě 2.2 projektu RAS věnovaný tématu „Nástroje zajištění a podpory kvality v adiktologických službách“. Workshop byl dalším z řady workshopů jednotlivých klíčových aktivit projektu.  Jednání se účastnili zástupci z řad odborné veřejnosti, kolegové z realizačního týmu, z OPK ÚV ČR a další experti, kteří se v rámci přímé či nepřímé práce podílejí na realizaci projektu.…