Otázky pro – Zuzana Šimrádová

Několik otázek pro Zuzanu Šimrádovou, metodičku sociální práce a síťování V projektu RAS jste působila od začátku. Jako metodička sociální práce a síťování jste měla na starosti metodickou podporu realizace  veřejné zakázky na tvorbu metodiky moderních metod sociální práce a síťování. Teď začala fáze jejího pilotního ověření, ovšem kvůli radostným rodinným důvodům předáváte metodickou podporu  nové kolegyni.  Na které z uvedených moderních metod sociální práce by se…

Pozvánka ke kulatému stolu 23. června 2020

Kulatý stůl na téma „Návrh nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb“ Kulatý stůl na téma „Návrh nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb“ se uskuteční v úterý 23. června 2020 v prostorách Úřadu vlády v budově ve Vladislavově ulici 4, v Praze 1. Akce se koná od 9:00 do 14:30 hodin.  Kulatý stůl je určen krajským protidrogovým koordinátorům, zástupcům resortů a zdravotních pojišťoven, poskytovatelům adiktologických služeb, zástupcům odborné veřejnosti, kteří…

Rozhovor s metodičkou kvality adiktologických služeb Gazizou Lutseva

Jako metodička kvality  klíčové aktivity „Stabilizace, standardizace a rozvoj adiktologických služeb“  jste dosud měla na starosti výběr nových, případně návrhy úprav stávajících nástrojů zajištění a podpory kvality adiktologických služeb. Máte za sebou zpracování Komparativní analýzy zahraničních modelů zajištění kvality adiktologických služeb a výběr prvků využitelných v prostředí ČR, s pracovními skupinami pracujete na revizi obecných a speciálních standardů adiktologických služeb. Přinesla pro Vás analýza nějaké překvapení? GL:…

Jednání hlavní pracovní skupiny projektu

Jednání hlavní pracovní skupiny projektu proběhlo on-line Situace pandemie přesunula většinu pracovních setkání týmu projektu RAS do virtuálního prostředí. On-line se uskutečnilo i jednání hlavní pracovní skupiny projektu v květnu 2020. Připojit se k jednání se prostřednictvím počítačů podařilo 17 účastníkům a přes ojedinělé technické problémy všechno proběhlo hladce. Projednával se aktuální vývoj projektu, který přes různé překážky úspěšně pokračuje. Vyhlášení nouzového stavu přece jen způsobilo…