ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE

projektu

„Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ (RAS)

18. 8. 2021

  Konferenci moderuje doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.  
  9:15 – 10:00  Registrace účastníků závěrečné konference  
Úvodní slova
  10:00  Mgr. Jarmila Vedralová, ředitelka Odboru protidrogové politiky ÚV ČR  
 Mgr. Daniela Havlíčková, garantka projektu RAS  
Stabilizace, standardizace a rozvoj adiktologických služeb
  10:15  Mgr. Kryštof Hanzlík Návrh nástroje tvorby sítě adiktologických služeb a metodika k jeho praktické realizaci   Moderovaná diskuze, prostor pro dotazy.
  10:45  Mgr. Elizabeth Nováková Návrh systémového ukotvení nástroje ověření kvality Od továren ke stříkačkám aneb podivuhodná cesta kvality   Moderovaná diskuze, prostor pro dotazy
     PhDr. Petr Hrouzek Ph.D., Bc. Vojtěch Jágl Chceš dělat “dobro”? Tak ho dělej dobře! (Revize Standardů odborné způsobilosti adiktologických služeb)   Moderovaná diskuze, prostor pro dotazy.  
  11:45  Mgr. Alexandra Roubalová, Bc. Jan Šalomoun Nový systém výkaznictví a softwarová aplikace AdiData   Moderovaná diskuze, prostor pro dotazy.
  12:15  Mgr. Renáta Habiňáková, Ing. Bc. Marta Sobková Financování adiktologických služeb   Moderovaná diskuze, prostor pro dotazy.
Přestávka 10‘
Zvyšování kompetencí pracovníků v adiktologických službách a vybraných pracovníků veřejné správy
  12:55  Mgr. Zuzana Šimrádová, Mgr. Daniela Havlíčková Metodika moderních metod sociální práce a síťování
  13:15  Mgr. Veronika Havlíčková Vzdělávání a rozvoj kompetencí krajských a místních protidrogových koordinátorů
  13:35  Mgr. Michaela Klementová Vzdělávání a rozvoj kompetencí zaměstnanců vybraných profesí veřejné správy   Moderovaná diskuze, prostor pro dotazy.
Přestávka 5‘
Návrh komplexu změn ve strukturním rámci adiktologických služeb a evaluace
  14:00  MgA. Petr Pleva, Mgr. Lukáš Klímek Návrh změn v systému adiktologických služeb aneb každá změna nemusí být vždycky k horšímu   Moderovaná diskuze, prostor pro dotazy.
14:50Mgr. Markéta Nekolová, Mgr. Martin Nekola, Ph.D. Závěrečná zpráva z externí evaluace projektu  
          Závěrečné slovo a ukončení konference. Předpokládaný čas ukončení konference 15:15 hodin.   Poděkování ŘO MPSV, OPK ÚV ČR, realizačnímu týmu projektu, hlavní Pracovní skupině projektu (pověřeným zástupcům A.N.O., ČAA, APSS, SNN), externím odborníkům, odborným konzultantům, oponentům, evaluátorům, OVZ, OIT, OPE, realizátorům VZ, účastníkům workshopů, konference.  

Odkaz na konferenci: https://vladacr.webex.com/vladacr/j.php?MTID=m305e0f5bff74c833930e5db228f20384