Workshop: Nástroje financování adiktologických služeb

Dne 20. 11. 2018 od 09:45 do 14:00 se uskuteční workshop: Nástroje financování adiktologických služeb Místo konání: Praha 1, Lichtenštejnský palác, U Sovových mlýnů 506/4 PROGRAM workshopu „Nástroje financování adiktologických služeb“ 09:45 – 10:00 Úvod Zahájení Jarmila Vedralová, ředitelka Odboru protidrogové politiky Úřad vlády ČR 10:00 – 10:15 Představení projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ Eva Hekrle, garantka projektu, Úřad vlády ČR…