ZÁVĚREČNÁ EVALUACE projektu RAS

Součástí realizace projektu RAS byla veřejná zakázka na zpracování evaluace projektu RAS. Cílem bylo komplexní vyhodnocení klíčových aktivit, podaktivit a činností realizovaných v rámci projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ (dále jen „projekt“), a to zejména s ohledem na dosažené hlavní výstupy projektu, zároveň také získat podrobné informace o průběhu a výstupech jednotlivých klíčových aktivit a podaktivit projektu a vyhodnocení…

Závěrečná konference projektu RAS

Ve středu 18. 8. 2021 se konala prostřednictvím aplikace Webex Závěrečná videokonference projektu  „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ (RAS), který byl realizován od září 2016 do konce srpna 2021.   Odkaz na záznam konference na YouTube: https://youtu.be/L4E97bsANms Konferenci zahájila ředitelka Odboru protidrogové politiky ÚV ČR, Mgr. Jarmila Vedralová. Projekt a jeho průběh představila garantka projektu RAS, Mgr. Daniela Havlíčková. Role moderátora…

Pozvánka na workshop „Nový systém výkaznictví a představení nového informačního systému“

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolujeme si Vás pozvat na workshop „Nový systém výkaznictví a představení nového informačního systému“ pořádaný v rámci projektu ESF „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“. Workshop se uskuteční dne 30. srpna 2021 od 13.00 do 15.00 hodin, on – line prostřednictvím aplikace Jitsi Meet. Na workshop se budete moci připojit prostřednictvím odkazu: https://meet.jit.si/WorkshopKpA2.3 Z technických důvodů prosíme o připojování s předstihem.…

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE – 18. 8. 2021

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ (RAS) 18. 8. 2021   Konferenci moderuje doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.     9:15 – 10:00   Registrace účastníků závěrečné konference   Úvodní slova   10:00   Mgr. Jarmila Vedralová, ředitelka Odboru protidrogové politiky ÚV ČR     Mgr. Daniela Havlíčková, garantka projektu RAS   Stabilizace, standardizace a rozvoj adiktologických služeb  …

Pozvánka na konferenci

Závěrečná videokonference projektu ESF „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“se uskuteční ve středu dne 18. 8. 2021 prostřednictvím aplikace Webex od 10:00 do 15:15 hodin. Konference je určena odborné veřejnosti, zástupcům veřejné správy, zástupcům pojišťoven, poskytovatelům adiktologických služeb a dalším aktérům, kteří mají zájem a podílí se na rozvoji adiktologických služeb.Hlavním cílem konference je představení finálních výstupů jednotlivých klíčových aktivit projektu…