Červencové setkání pracovní podskupiny KpA 4.1

Jednání se zúčastnila i ředitelka odboru protidrogové politiky Mgr. Jarmila Vedralová (na fotce vlevo). Pracovní skupina klíčové podaktivity 4.1, jejímž cílem je vytvořit návrh komplexu změn ve strukturním rámci adiktologických služeb, se znovu setkala v úterý 14. 7. 2020. Jednání bylo věnováno projednávání návrhu nového zákona, který by měl upravovat oblast adiktologických služeb a jejich financování. Ministerstvo zdravotnictví už zaslalo připomínky k prvnímu pracovnímu návrhu…

Výzva ke spolupráci při testování výkaznictví v adiktologických službách

V rámci realizace projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ (dále IP RAS) došlo k revizi výkonů pro adiktologické služby. Pro testování nového systému výkaznictví, které bude probíhat 3 měsíce (od září do listopadu 2020), hledáme poskytovatele adiktologických služeb ke spolupráci. Testování bude spočívat v zaznamenávání realizovaných činností ve formě nových výkonů do tabulky MS Excel paralelně se stávající evidencí služby. V rámci projektu…

Kulatý stůl na téma „Návrh nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb“

V úterý 23. června 2020 proběhl kulatý stůl ke klíčové podaktivitě 2.1 projektu RAS věnovaný prezentaci „Návrhu nástroje zajištění dostupnosti adikotologických služeb“. Jednání se zúčastnili krajští protidrogoví koordinátoři, zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, Vězeňské služby ČR, poskytovatelů adiktologických služeb a také realizačního týmu projektu. Všem velmi děkujeme za účast. Metodik monitoringu dostupnosti služeb Mgr. Kryštof Hanzlík představil při setkání zpracovaný „Návrh nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb“ a…