Jednání hlavní pracovní skupiny projektu

Dne 18. května 2021 proběhlo online jednání hlavní Pracovní skupiny projektu RAS prostřednictvím videokonference. Jednání zahájila ředitelka OPK Mgr. Jarmila Vedralová a předala slovo garantce projektu. Garantka po shrnutí průběhu nastavených procesních postupů projektu a informací o připravovaných výstupech a monitorovacích indikátorech projektu RAS postupně předala slovo kolegům z realizačního týmu. Členové realizačního týmu see vyjádřili k aktuálnímu průběhu jednotlivých klíčových aktivit a podaktivit: KpA 2.2…

KpA 3. 2 workshop na téma „Vzdělávací program pro krajské a místní protidrogové koordinátory“

V úterý 11. května 2021 v odpoledních hodinách proběhl on-line workshop projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ zaměřený na problematiku vzdělávání krajských a místních protidrogových koordinátorů. Workshop zahájila garantka projektu, seznámila účastníky s organizačními informacemi a přistoupila k představení projektu IP RAS. Představila projekt, jeho východiska a cíle a zdůraznila  vzájemnou provázanost jednotlivých klíčových aktivit projektu. Se svými prezentacemi z…

KpA 3.3 Workshop na téma „Vzdělávání a rozvoj kompetencí pracovníků veřejné správy, kteří pravidelně přicházejí do styku s problémovými uživateli návykových látek a patologickými hráči“

V pondělí 3. května 2021 v odpoledních hodinách proběhl on-line workshop projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ zaměřený na problematiku vzdělávání a rozvoj kompetencí pracovníků veřejné správy v rámci adiktologických služeb. Workshop zahájila garantka projektu, seznámila účastníky s organizačními informacemi a stručně představila projekt IP RAS. Garantka představila projekt, jeho východiska a cíle a zdůraznila vzájemnou provázanost jednotlivých klíčových aktivit projektu.…