Studijní cesta Portugalsko

Koordinace, plánování a financování drogových služeb v Portugalsku Pracovníci projektu ESF „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ (RAS) se na své zahraniční studijní cestě do Lisabonu seznámili s portugalskou drogovou politikou a portugalským systémem drogových služeb. Kromě tří významných orgánů v oblasti drogové politiky (SICAD, DICAD a CDT) navštívili také tři zařízení poskytující drogové služby na území Lisabonu. Mohli tak nahlédnout „zvenku“ i „zevnitř“ výhody portugalského systému,…

Zpráva z workshopu: „Metodika moderních metod sociální práce a síťování“

PRAHA, 08. 09. 2019 – Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky uspořádalo workshop pro pracovníky v adiktologických službách a pro odbornou veřejnost. Na workshopu byla představena „Metodika moderních metod sociální práce a síťování“. Metodiku jako výstup realizace veřejné zakázky zpracovala Společnost Podané ruce, o. p. s. Metodika je jedním z výstupů projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“. Projekt je podporován z prostředků…