KpA 2.2 – Metodika na podporu kvality v adiktologických službách

Univerzální definice kvality neexistuje, přesto víme, že jde o kategorii tvořenou kvantitativní, tedy měřitelnou částí, a vedle toho části kvalitativní. Ta je sice obtížně definovatelná i měřitelná, avšak pro celkové pojetí kvality nepostradatelná. Metodika je koncipována jako průvodce na cestě kvality a zaměřuje se především na kvalitu interní, související s hodnotami a organizační kulturou. Připravovaná metodika reflektuje výsledky spolupráce se zástupci služeb a přináší poznatky…

Klíčová podaktivita 2.2 Revize Standardů kvality adiktologických služeb

V období říjen 2020 až leden 2021 se pracovní podskupina (PsP) zpracovatelů Revize Standardů kvality adiktologických služeb scházela výhradně v online režimu z důvodu vládních opatření souvisejících s vyhlášeným nouzovým stavem v ČR. V říjnu proběhlo online jednání PpS i za účasti odborných konzultantů a zástupců rezortů státní správy, kteří poskytli zpracovatelům podstatné připomínky k následnému zapracování. V listopadu byla pracovní verze Standardů předložena hlavní Pracovní skupině projektu a…

KpA 2.1 Metodika analýzy potřeb k praktické realizaci Návrhu nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb

V období od srpna do října roku 2020 byla realizována pilotáž metodiky analýzy potřeb k praktické realizaci „Návrhu nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb“ na území Libereckého kraje. Realizace probíhala ve spolupráci s krajskou protidrogovou koordinátorkou Libereckého kraje Mgr. Janou Pavlů a dalšími členy Protidrogové komise Libereckého kraje. V úvodu pilotáže byla provedena analýza sekundárních dat, s jejíž pomocí jsme předběžně zmapovali pokrytí potřeb osob se…