KpA 2.4 Worskshop na téma „Financování adiktologických služeb“

Dne 26. 3. 2021 v dopoledních hodinách proběhl on-line workshop projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“, KpA 2. 4 zaměřené na „Výběr nového nástroje financování  adiktologických služeb“. Workshop zahájila ředitelka OPK ÚV ČR Mgr. Jarmila Vedralová. Dále si účastníci  vyslechli informace o cílech a aktivitách projektu. Se svými prezentacemi z oblasti financování adiktologických služeb vystoupili postupně: analytička nástrojů financování adiktologických služeb Mgr. Renáta…

KpA 2.2 workshop na téma „Nástroje zajištění a podpory kvality v adiktologických službách“

V úterý 16. 3. 2021 proběhl další z online workshopů projektu IP RAS, tentokrát ke klíčové podaktivitě KpA 2.2 „Nástroje zajištění a podpory kvality v adiktologických službách“. Workshop byl druhým z řady workshopů jednotlivých klíčových aktivit projektu. Jednání se účastnili zástupci z řad odborné veřejnosti, kolegové z realizačního týmu, z OPK ÚV ČR a další experti, kteří se v rámci přímé či nepřímé práce podílejí…

Jednání hlavní Pracovní skupiny projektu

V úterý 16. 3. 2021 proběhlo další jednání hlavní Pracovní skupiny projektu RAS. Hlavní pracovní skupinu tvoří jmenovaní zástupci střešních organizací poskytujících adiktologické služby (SNN, ČAA, APSS, A.N.O), tj. odborných společností a odborné veřejnosti. Projekt je realizován OPK ÚV ČR. Úvodním slovem zahájila jednání ředitelka Odboru protidrogové politiky Jarmila Vedralová. Nastínila zprávu o plnění a finalizaci aktivit. Uvedla, že důraz musí být kladen na  přetavení…

Kp A 4.1 Návrh komplexu změn ve strukturním rámci adiktologických služeb

V úterý 2. 3. 2021 proběhl online workshop ke klíčové podaktivitě 4.1 projektu RAS věnovaný tématu „Návrh změn systémového rámce adiktologických služeb“.  Workshop byl prvním z řady workshopů jednotlivých klíčových aktivit projektu. Zahrnoval informace o tom, co bylo zanalyzováno a připraveno v jednotlivých klíčových aktivitách projektu IP RAS a jaký byl zvolen postup k naplnění monitorovacího indikátoru, kterým má být návrh komplexu změn. Jednání se účastnili…