Informace o jednání Pracovní skupiny projektu (PSP) RAS

Dne 10. listopadu 2020 proběhlo online jednání hlavní pracovní skupiny projektu prostřednictvím videokonference hlavní pracovní skupiny projektu. Jednání probíhají pravidelně jednou za dva měsíce. Účastníkům jednání byly předány aktuální informace o průběhu a výstupech projektu RAS a o aktuálním stavu v klíčových aktivitách a podaktivitách: KpA 2.1 – dokončování Návrhu nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb v České republice, V rámci této klíčové podaktivity bylo ukončeno pilotní…