Prezentace projektu na Adiktologické konferenci

Tradiční termín konání Adiktologické konference (AT) v době pozdního jara musel být kvůli epidemii koronaviru posunut na podzim. AT konference se nakonec na základě vládních opatření souvisejících s epidemií uskutečnila ve zkrácené podobě v online prostředí 16. listopadu 2020. Mezi živě přednášené příspěvky byla zařazena i prezentace jedné z klíčových aktivit projektu s názvem „QUO VADIS výkaznictví 3.0“. Členové realizačního týmu projektu RAS Jan Šalomoun a…

Informace o jednání Pracovní skupiny projektu (PSP) RAS

Dne 10. listopadu 2020 proběhlo online jednání hlavní pracovní skupiny projektu prostřednictvím videokonference hlavní pracovní skupiny projektu. Jednání probíhají pravidelně jednou za dva měsíce. Účastníkům jednání byly předány aktuální informace o průběhu a výstupech projektu RAS a o aktuálním stavu v klíčových aktivitách a podaktivitách: KpA 2.1 – dokončování Návrhu nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb v České republice, V rámci této klíčové podaktivity bylo ukončeno pilotní…