Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si Vás pozvat na workshop „Nový systém výkaznictví a představení nového informačního systému“ pořádaný v rámci projektu ESF „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“.

Workshop se uskuteční dne 30. srpna 2021 od 13.00 do 15.00 hodin, on – line prostřednictvím aplikace Jitsi Meet.

Na workshop se budete moci připojit prostřednictvím odkazu: https://meet.jit.si/WorkshopKpA2.3

Z technických důvodů prosíme o připojování s předstihem. Připojení bude aktivní 30 minut před zahájením. V průběhu workshopu ponechejte prosím vypnutou kameru i mikrofon. Dbejte prosím pokynů pořadatele.

Z důvodu omezené kapacity on – line workshopu (maximálně 50 osob) prosíme o předběžné přihlášení/registraci.

Na workshop se prosím registrujte zde: https://forms.gle/cJoSCfcBMiihVxE69