„Programátorské práce – Jednotný informační systém pro adiktologické služby“

S účinností od 13. října 2020 byla zahájena v rámci projektu realizace veřejné zakázky (VZ) „Programátorské práce – Jednotný informační systém pro adiktologické služby“. Na základě výběrového řízení byla vybrána  firma  ALTAIR SOFTWARE s.r.o. se sídlem v Olomouci jako poskytovatel výše uvedené VZ. Předmětem smlouvy s firmou   ALTAIR SOFTWARE s.r.o. je závazek poskytovatele vytvořit jednotný informační systém pro adiktologické služby jako webovou databázovou aplikaci. Plnění…

Testování nového systému výkaznictví

V souvislosti s revizí výkonů adiktologických služeb a testováním nového systému výkaznictví se v rámci klíčové aktivity 2.3 hledali ke spolupráci poskytovatelé adiktologických služeb ochotní zaznamenávat po tři měsíce realizované činnosti kromě stávající evidence paralelně i formou nových výkonů. Pro výběr subjektů byla stanovena kritéria: podle lokality (tedy vybrat různé lokality v rámci jednoho typu adiktologické služby – např. jedna z krajského města, jedna z menšího města v…

Zářijové setkání hlavní pracovní skupiny

Další jednání Pracovní skupiny projektu RAS proběhlo ve čtvrtek 17. září 2020 Hlavním tématem schůzky bylo projednání dalšího postupu realizace projektu RAS v monitorovacím období od února do srpna roku 2020. Vzhledem k rychlému růstu počtu případů onemocnění covid-19 v celé republice měli členové hlavní Pracovní skupiny projektu (dále jen PSP) možnost hlasovat, jakému způsobu jednání dají přednost. Na základě hlasování a preventivních opatření přijatých na…