Aktuálně

Aktuální dění v projektu KA2 Stabilizace, standardizace a rozvoj adiktologických služeb. KA 2.2 Výběr nového, popř. úprava stávajícího nástroje zajištění a podpory kvality Jednání Pracovní podskupiny pro revizi standardů Realizace projektu RAS probíhá „na plné obrátky“ i v období dovolených. V průběhu letních měsíců se kromě jiných pracovních setkání uskutečnilo jednání Pracovní podskupiny pro revizi standardů. Odborní spolupracovníci projektu podrobují revizi jak obecné standardy, tak…