Novoroční přání

Kouzla potřebují čas a lásku. Kouzelné Vánoce a v novém roce 2020 dostatek energie uskutečňovat své sny, rozvíjet vlastní potenciál a být nablízku těm, kteří naši podporu potřebují. A ať se stane cokoliv, zachovat se podle toho nejlepšího v nás. Jen vše dobré Vám i Vašim rodinám  přeje realizační tým projektu

Zahájení realizace veřejných zakázek

Veřejné zakázky „Systém vzdělávání a rozvoje kompetencí zaměstnanců vybraných profesí veřejné správy“ a „Systém vzdělávání a rozvoje kompetencí krajských a místních protidrogových koordinátorů“ získala firma Everesta, s. r. o. V rámci klíčové aktivity 3 byla zahájena realizace dvou částí veřejné zakázky týkající se vzdělávacích aktivit projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb a integrované protidrogové politiky“.  „Systém vzdělávání a rozvoje kompetencí zaměstnanců vybraných profesí veřejné správy“…

Projekt RAS v roce 2019

V roce 2019 byly dokončeny, upraveny a zveřejněny téměř všechny plánované analýzy, na jejichž základě má v další fázi projektu vzniknout návrh nového systému podpory rozvoje adiktologických služeb. Na webu je možné se seznámit, kromě již publikovaných analýz, s dalšími dokončenými výstupy projektu: Komparativní analýza zahraničních modelů zajištění kvality adiktologických služeb a výběr prvků využitelných v prostředí ČR; Komparativní analýza nástrojů financování a Metodika sociální práce a síťování…