Workshop Nástroje financování adiktologických služeb

Workshop Nástroje financování adiktologických služeb umožnil expertům připomínkovat současný stav a financování protidrogové politiky. Za největší problém označují poskytovatelé těchto služeb finanční nejistotu plynoucí z vícezdrojového financování a administrativní náročnost celého procesu. Velkým problémem je i nedostatek finančních prostředků a potíže s cash-flow. Ukazuje se i naléhavá potřeba zajistit v oblasti adiktologických služeb větší politickou stabilitu a dobře odůvodnit jejich potřebnost. Zprávu o setkání najdete zde.Workshop_2018_11_20