Veřejné konzultace k hodnocení Protidrogové strategie a Akčního plánu EU

Každý z nás se může zapojit do hodnocení Protidrogové strategie a akčního plánu EU. https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EUDrugsStrategy-Evaluation Tyto konzultace budou na webu dostupné do 4. února 2020 ve všech jazycích států EU. Pro vyplnění a odeslání odpovědí je nutné vytvořit si přihlašovací účet, k čemuž budete vyzváni po otevření stránky. Členské státy EU by v této souvislosti měly:(a) posoudit efektivitu, relevanci a soudržnost opatření prováděných na základě Strategie…