Nabídka zaměstnání – Tazatel zjišťování potřeb osob se závislostním chováním

Tazatel zjišťování potřeb osob se závislostním chováním v Libereckém kraji Úřad vlády České republiky – Odbor protidrogové politiky hledá spolupracovníky pro realizaci projektu financovaného z Evropských strukturálních fondů – ESF pod názvem „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky.“ Projekt má zajistit podporu procesů a systémových změn v protidrogové politice. Jeho cílem je nastavit nový integrovaný systém služeb pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené postavený…