Červencové setkání pracovní podskupiny KpA 4.1

Jednání se zúčastnila i ředitelka odboru protidrogové politiky Mgr. Jarmila Vedralová (na fotce vlevo). Pracovní skupina klíčové podaktivity 4.1, jejímž cílem je vytvořit návrh komplexu změn ve strukturním rámci adiktologických služeb, se znovu setkala v úterý 14. 7. 2020. Jednání bylo věnováno projednávání návrhu nového zákona, který by měl upravovat oblast adiktologických služeb a jejich financování. Ministerstvo zdravotnictví už zaslalo připomínky k prvnímu pracovnímu návrhu…

Výzva ke spolupráci při testování výkaznictví v adiktologických službách

V rámci realizace projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ (dále IP RAS) došlo k revizi výkonů pro adiktologické služby. Pro testování nového systému výkaznictví, které bude probíhat 3 měsíce (od září do listopadu 2020), hledáme poskytovatele adiktologických služeb ke spolupráci. Testování bude spočívat v zaznamenávání realizovaných činností ve formě nových výkonů do tabulky MS Excel paralelně se stávající evidencí služby. V rámci projektu…

Kulatý stůl na téma „Návrh nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb“

V úterý 23. června 2020 proběhl kulatý stůl ke klíčové podaktivitě 2.1 projektu RAS věnovaný prezentaci „Návrhu nástroje zajištění dostupnosti adikotologických služeb“. Jednání se zúčastnili krajští protidrogoví koordinátoři, zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, Vězeňské služby ČR, poskytovatelů adiktologických služeb a také realizačního týmu projektu. Všem velmi děkujeme za účast. Metodik monitoringu dostupnosti služeb Mgr. Kryštof Hanzlík představil při setkání zpracovaný „Návrh nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb“ a…

Otázky pro – Zuzana Šimrádová

Několik otázek pro Zuzanu Šimrádovou, metodičku sociální práce a síťování V projektu RAS jste působila od začátku. Jako metodička sociální práce a síťování jste měla na starosti metodickou podporu realizace  veřejné zakázky na tvorbu metodiky moderních metod sociální práce a síťování. Teď začala fáze jejího pilotního ověření, ovšem kvůli radostným rodinným důvodům předáváte metodickou podporu  nové kolegyni.  Na které z uvedených moderních metod sociální práce by se…

Pozvánka ke kulatému stolu 23. června 2020

Kulatý stůl na téma „Návrh nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb“ Kulatý stůl na téma „Návrh nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb“ se uskuteční v úterý 23. června 2020 v prostorách Úřadu vlády v budově ve Vladislavově ulici 4, v Praze 1. Akce se koná od 9:00 do 14:30 hodin.  Kulatý stůl je určen krajským protidrogovým koordinátorům, zástupcům resortů a zdravotních pojišťoven, poskytovatelům adiktologických služeb, zástupcům odborné veřejnosti, kteří…

Rozhovor s metodičkou kvality adiktologických služeb Gazizou Lutseva

Jako metodička kvality  klíčové aktivity „Stabilizace, standardizace a rozvoj adiktologických služeb“  jste dosud měla na starosti výběr nových, případně návrhy úprav stávajících nástrojů zajištění a podpory kvality adiktologických služeb. Máte za sebou zpracování Komparativní analýzy zahraničních modelů zajištění kvality adiktologických služeb a výběr prvků využitelných v prostředí ČR, s pracovními skupinami pracujete na revizi obecných a speciálních standardů adiktologických služeb. Přinesla pro Vás analýza nějaké překvapení? GL:…

Jednání hlavní pracovní skupiny projektu

Jednání hlavní pracovní skupiny projektu proběhlo on-line Situace pandemie přesunula většinu pracovních setkání týmu projektu RAS do virtuálního prostředí. On-line se uskutečnilo i jednání hlavní pracovní skupiny projektu v květnu 2020. Připojit se k jednání se prostřednictvím počítačů podařilo 17 účastníkům a přes ojedinělé technické problémy všechno proběhlo hladce. Projednával se aktuální vývoj projektu, který přes různé překážky úspěšně pokračuje. Vyhlášení nouzového stavu přece jen způsobilo…

Vzdělávání a rozvoj kompetencí mohou příznivě ovlivnit práci v adiktologických službách

V minulém čísle (APLP 2020/1) byl publikován článek o zpracované „Metodice moderních metod sociální práce a síťování“ jako o jednom z dílčích výstupů klíčové aktivity 3 projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“. Klíčová aktivita 3 se zaměřuje na vzdělávání a rozvoj kompetencí pracovníků v adiktologických službách, pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků a pracovníků pomáhajících profesí, kteří pracují s osobami závislými či ohroženými závislostí na…