Kulatý stůl k návrhu nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb

V úterý 23. června 2020 proběhl kulatý stůl ke klíčové podaktivitě 2.1 projektu RAS věnovaný prezentaci „Návrhu nástroje zajištění dostupnosti adikotologických služeb“. Jednání se zúčastnili krajští protidrogoví koordinátoři, zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, Vězeňské služby ČR, poskytovatelů adiktologických služeb a také realizačního týmu projektu. Všem velmi děkujeme za účast.

Metodik monitoringu dostupnosti služeb Mgr. Kryštof Hanzlík představil při setkání zpracovaný „Návrh nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb“ a následně plán pilotáže metodiky k jeho praktické realizaci. Pilotáž proběhne v období od července do září 2020 na území Libereckého kraje. Účastníkům kulatého stolu byly předloženy k posouzení hlavní výzkumné instrumenty, s jejichž využitím se počítá v rámci pilotáže, konkrétně čtyři dotazníky a jedna osnova rozhovoru. Dotazníky jsou cíleny na tzv. klíčové aktéry krajské protidrogové politiky, pracovníky adiktologických služeb, osoby zodpovědné za provádění primární prevence na základních a středních školách (zejména pak školní metodiky prevence) a zástupce OSPOD. Byla vypracována také osnova rozhovoru pro účely sběru dat mezi klienty adiktologických služeb.

Výše zmíněné materiály byly v návaznosti na toto setkání rozeslány účastníkům kulatého stolu a současně také členům hlavní pracovní skupiny projektu, tj. představitelům střešních organizací zastupujícím poskytovatele adiktologických služeb. Připomínky těchto aktérů budou zapracovány do finální podoby výzkumných nástrojů, které budou využity pro sběr a analýzu primárních dat v rámci pilotáže. Během jednání došlo dále k dohodě, že účastníkům bude v průběhu následujícího týdne zaslán kompletní text „Návrhu nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb“.

Setkání u kulatého stolu ještě vyžadovalo odstupy a roušky

Setkání u kulatého stolu ještě vyžadovalo odstupy a roušky