Proběhlo setkání pracovní podskupiny pro legislativu
Setkání pracovní podskupiny KpA 4.1 pro legislativu se uskutečnilo v úterý 16. 6. 2020. Účastníci jednání projednávali varianty řešení poskytování, zajišťování a financování adiktologických služeb a také teoretické modely systémových změn týkajících se adiktologických služeb