Pracovní setkání

Jednání se zúčastnila i ředitelka odboru protidrogové politiky Mgr. Jarmila Vedralová (na fotce vlevo).

Pracovní skupina klíčové podaktivity 4.1, jejímž cílem je vytvořit návrh komplexu změn ve strukturním rámci adiktologických služeb, se znovu setkala v úterý 14. 7. 2020. Jednání bylo věnováno projednávání návrhu nového zákona, který by měl upravovat oblast adiktologických služeb a jejich financování. Ministerstvo zdravotnictví už zaslalo připomínky k prvnímu pracovnímu návrhu adiktologického zákona a do příštího jednání budou zaslané připomínky vypořádány. V návaznosti na předcházející červnové jednání se projednávaly dva další modely legislativního ukotvení adiktologických služeb, včetně návrhu obsahujícího možnost zřízení agentury pro prevenci a léčbu závislostí. Další jednání pracovní podskupiny pro legislativu se připravuje na podzim.