Kulatý stůl na téma „Návrh nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb“

Kulatý stůl na téma „Návrh nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb“ se uskuteční v úterý 23. června 2020 v prostorách Úřadu vlády v budově ve Vladislavově ulici 4, v Praze 1. Akce se koná od 9:00 do 14:30 hodin. 

Kulatý stůl je určen krajským protidrogovým koordinátorům, zástupcům resortů a zdravotních pojišťoven, poskytovatelům adiktologických služeb, zástupcům odborné veřejnosti, kteří mají zkušenost s problematikou analýzy potřeb osob se závislostním chováním, či zástupcům pacientských sdružení v oblasti závislostí.

Přihlásit se můžete prostřednictvím odkazu: https://docs.google.com/forms/d/1y-ydRjYBAu1VlSJTPQyGDxBsJkSUjWt4kqG6PpJTmTo/viewform?ts=5e60d23e&edit_requested=true.