Informace o jednání Pracovní skupiny projektu (PSP) RAS

Dne 10. listopadu 2020 proběhlo online jednání hlavní pracovní skupiny projektu prostřednictvím videokonference hlavní pracovní skupiny projektu. Jednání probíhají pravidelně jednou za dva měsíce. Účastníkům jednání byly předány aktuální informace o průběhu a výstupech projektu RAS a o aktuálním stavu v klíčových aktivitách a podaktivitách: KpA 2.1 – dokončování Návrhu nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb v České republice, V rámci této klíčové podaktivity bylo ukončeno pilotní…

„Programátorské práce – Jednotný informační systém pro adiktologické služby“

S účinností od 13. října 2020 byla zahájena v rámci projektu realizace veřejné zakázky (VZ) „Programátorské práce – Jednotný informační systém pro adiktologické služby“. Na základě výběrového řízení byla vybrána  firma  ALTAIR SOFTWARE s.r.o. se sídlem v Olomouci jako poskytovatel výše uvedené VZ. Předmětem smlouvy s firmou   ALTAIR SOFTWARE s.r.o. je závazek poskytovatele vytvořit jednotný informační systém pro adiktologické služby jako webovou databázovou aplikaci. Plnění…

Testování nového systému výkaznictví

V souvislosti s revizí výkonů adiktologických služeb a testováním nového systému výkaznictví se v rámci klíčové aktivity 2.3 hledali ke spolupráci poskytovatelé adiktologických služeb ochotní zaznamenávat po tři měsíce realizované činnosti kromě stávající evidence paralelně i formou nových výkonů. Pro výběr subjektů byla stanovena kritéria: podle lokality (tedy vybrat různé lokality v rámci jednoho typu adiktologické služby – např. jedna z krajského města, jedna z menšího města v…

Zářijové setkání hlavní pracovní skupiny

Další jednání Pracovní skupiny projektu RAS proběhlo ve čtvrtek 17. září 2020 Hlavním tématem schůzky bylo projednání dalšího postupu realizace projektu RAS v monitorovacím období od února do srpna roku 2020. Vzhledem k rychlému růstu počtu případů onemocnění covid-19 v celé republice měli členové hlavní Pracovní skupiny projektu (dále jen PSP) možnost hlasovat, jakému způsobu jednání dají přednost. Na základě hlasování a preventivních opatření přijatých na…

Nabídka zaměstnání – Tazatel zjišťování potřeb osob se závislostním chováním

Tazatel zjišťování potřeb osob se závislostním chováním v Libereckém kraji Úřad vlády České republiky – Odbor protidrogové politiky hledá spolupracovníky pro realizaci projektu financovaného z Evropských strukturálních fondů – ESF pod názvem „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky.“ Projekt má zajistit podporu procesů a systémových změn v protidrogové politice. Jeho cílem je nastavit nový integrovaný systém služeb pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené postavený…

Aktuálně

Aktuální dění v projektu KA2 Stabilizace, standardizace a rozvoj adiktologických služeb. KA 2.2 Výběr nového, popř. úprava stávajícího nástroje zajištění a podpory kvality Jednání Pracovní podskupiny pro revizi standardů Realizace projektu RAS probíhá „na plné obrátky“ i v období dovolených. V průběhu letních měsíců se kromě jiných pracovních setkání uskutečnilo jednání Pracovní podskupiny pro revizi standardů. Odborní spolupracovníci projektu podrobují revizi jak obecné standardy, tak…