Jednání hlavní pracovní skupiny projektu

Dne 18. května 2021 proběhlo online jednání hlavní Pracovní skupiny projektu RAS prostřednictvím videokonference. Jednání zahájila ředitelka OPK Mgr. Jarmila Vedralová a předala slovo garantce projektu. Garantka po shrnutí průběhu nastavených procesních postupů projektu a informací o připravovaných výstupech a monitorovacích indikátorech projektu RAS postupně předala slovo kolegům z realizačního týmu. Členové realizačního týmu see vyjádřili k aktuálnímu průběhu jednotlivých klíčových aktivit a podaktivit: KpA 2.2…

KpA 3. 2 workshop na téma „Vzdělávací program pro krajské a místní protidrogové koordinátory“

V úterý 11. května 2021 v odpoledních hodinách proběhl on-line workshop projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ zaměřený na problematiku vzdělávání krajských a místních protidrogových koordinátorů. Workshop zahájila garantka projektu, seznámila účastníky s organizačními informacemi a přistoupila k představení projektu IP RAS. Představila projekt, jeho východiska a cíle a zdůraznila  vzájemnou provázanost jednotlivých klíčových aktivit projektu. Se svými prezentacemi z…

KpA 3.3 Workshop na téma „Vzdělávání a rozvoj kompetencí pracovníků veřejné správy, kteří pravidelně přicházejí do styku s problémovými uživateli návykových látek a patologickými hráči“

V pondělí 3. května 2021 v odpoledních hodinách proběhl on-line workshop projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ zaměřený na problematiku vzdělávání a rozvoj kompetencí pracovníků veřejné správy v rámci adiktologických služeb. Workshop zahájila garantka projektu, seznámila účastníky s organizačními informacemi a stručně představila projekt IP RAS. Garantka představila projekt, jeho východiska a cíle a zdůraznila vzájemnou provázanost jednotlivých klíčových aktivit projektu.…

Metodika praktické aplikace nástroje zajištění dostupnosti služeb

❯ Metodika praktické aplikace nástroje zajištění dostupnosti služeb Tento text je jedním z výstupů projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“, financovaného z Evropských strukturálních fondů v rámci Operačního programu zaměstnanost. Realizátorem projektu je Úřad vlády, Odbor protidrogové politiky. Cílem textu je přiblížit některé klíčové postupy v oblasti tvorby sítě adiktologických služeb a představit variantu jejího základního nástroje, tj. analýzy potřeb,…

KpA 2.4 Workshop na téma: „Financování adiktologických služeb II.“

V pondělí 19. dubna 2021 v dopoledních hodinách proběhl on-line workshop projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ zaměřený na problematiku financování adiktologických služeb. Workshop zahájila garantka projektu, stručně uvedla účastníky do kontextu a zmínila, že  adiktologické služby stojí na principu vícezdrojového financování, což sebou přináší výhody i limity. Adiktologické služby jsou dotovány převážně ze státních a krajských dotací a klíčovými…

KpA 2.2 Workshop na téma „Nástroje zajištění a podpory kvality v adiktologických službách“

V úterý 30. 3. 2021 proběhl online workshop ke klíčové podaktivitě 2.2 projektu RAS věnovaný tématu „Nástroje zajištění a podpory kvality v adiktologických službách“. Workshop byl dalším z řady workshopů jednotlivých klíčových aktivit projektu.  Jednání se účastnili zástupci z řad odborné veřejnosti, kolegové z realizačního týmu, z OPK ÚV ČR a další experti, kteří se v rámci přímé či nepřímé práce podílejí na realizaci projektu.…

KpA 2.4 Worskshop na téma „Financování adiktologických služeb“

Dne 26. 3. 2021 v dopoledních hodinách proběhl on-line workshop projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“, KpA 2. 4 zaměřené na „Výběr nového nástroje financování  adiktologických služeb“. Workshop zahájila ředitelka OPK ÚV ČR Mgr. Jarmila Vedralová. Dále si účastníci  vyslechli informace o cílech a aktivitách projektu. Se svými prezentacemi z oblasti financování adiktologických služeb vystoupili postupně: analytička nástrojů financování adiktologických služeb Mgr. Renáta…

KpA 2.2 workshop na téma „Nástroje zajištění a podpory kvality v adiktologických službách“

V úterý 16. 3. 2021 proběhl další z online workshopů projektu IP RAS, tentokrát ke klíčové podaktivitě KpA 2.2 „Nástroje zajištění a podpory kvality v adiktologických službách“. Workshop byl druhým z řady workshopů jednotlivých klíčových aktivit projektu. Jednání se účastnili zástupci z řad odborné veřejnosti, kolegové z realizačního týmu, z OPK ÚV ČR a další experti, kteří se v rámci přímé či nepřímé práce podílejí…

Jednání hlavní Pracovní skupiny projektu

V úterý 16. 3. 2021 proběhlo další jednání hlavní Pracovní skupiny projektu RAS. Hlavní pracovní skupinu tvoří jmenovaní zástupci střešních organizací poskytujících adiktologické služby (SNN, ČAA, APSS, A.N.O), tj. odborných společností a odborné veřejnosti. Projekt je realizován OPK ÚV ČR. Úvodním slovem zahájila jednání ředitelka Odboru protidrogové politiky Jarmila Vedralová. Nastínila zprávu o plnění a finalizaci aktivit. Uvedla, že důraz musí být kladen na  přetavení…

Kp A 4.1 Návrh komplexu změn ve strukturním rámci adiktologických služeb

V úterý 2. 3. 2021 proběhl online workshop ke klíčové podaktivitě 4.1 projektu RAS věnovaný tématu „Návrh změn systémového rámce adiktologických služeb“.  Workshop byl prvním z řady workshopů jednotlivých klíčových aktivit projektu. Zahrnoval informace o tom, co bylo zanalyzováno a připraveno v jednotlivých klíčových aktivitách projektu IP RAS a jaký byl zvolen postup k naplnění monitorovacího indikátoru, kterým má být návrh komplexu změn. Jednání se účastnili…