Dne 26. 3. 2021 v dopoledních hodinách proběhl on-line workshop projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“, KpA 2. 4 zaměřené na „Výběr nového nástroje financování  adiktologických služeb“.

Workshop zahájila ředitelka OPK ÚV ČR Mgr. Jarmila Vedralová. Dále si účastníci  vyslechli informace o cílech a aktivitách projektu.

Se svými prezentacemi z oblasti financování adiktologických služeb vystoupili postupně: analytička nástrojů financování adiktologických služeb Mgr. Renáta Habiňáková, metodička nástrojů financování adiktologických služeb Ing. Marta Sobková, externí odborník na financování adiktologických služeb Ing. Ondřej Brom.

Financování většiny adiktologických služeb je svým charakterem vícezdrojové. Jednotlivé zdroje využívají různé nástroje a procesy financování s různými a často protichůdnými požadavky a podmínkami.

Cílem KpA  2.4 je na základě komparativní analýzy vybrat vhodný nástroj financování adiktologických služeb v ČR.

Na workshopu byla představena „Komparativní analýza nástrojů financování adiktologických služeb“, „Struktura nákladů adiktologických služeb se zaměřením na osobní náklady, mzdové relace“ a „Analýza nákladovosti výkonů v adiktologických službách“. V průběhu workshopu probíhala zajímavá a podnětná diskuze. Diskuzi řídil doc. MUDr. Mravčík, Ph.D., vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti.

Děkujeme všem za aktivní účast a zároveň zveme na navazující workshop, který se bude konat v pondělí 19. 4. 2021.

Prezentace ke stažení zde: Prezentace 1. Prezentace 2.