Otázky pro – Zuzana Šimrádová

Několik otázek pro Zuzanu Šimrádovou, metodičku sociální práce a síťování V projektu RAS jste působila od začátku. Jako metodička sociální práce a síťování jste měla na starosti metodickou podporu realizace  veřejné zakázky na tvorbu metodiky moderních metod sociální práce a síťování. Teď začala fáze jejího pilotního ověření, ovšem kvůli radostným rodinným důvodům předáváte metodickou podporu  nové kolegyni.  Na které z uvedených moderních metod sociální práce by se…

Pozvánka ke kulatému stolu 23. června 2020

Kulatý stůl na téma „Návrh nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb“ Kulatý stůl na téma „Návrh nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb“ se uskuteční v úterý 23. června 2020 v prostorách Úřadu vlády v budově ve Vladislavově ulici 4, v Praze 1. Akce se koná od 9:00 do 14:30 hodin.  Kulatý stůl je určen krajským protidrogovým koordinátorům, zástupcům resortů a zdravotních pojišťoven, poskytovatelům adiktologických služeb, zástupcům odborné veřejnosti, kteří…

Rozhovor s metodičkou kvality adiktologických služeb Gazizou Lutseva

Jako metodička kvality  klíčové aktivity „Stabilizace, standardizace a rozvoj adiktologických služeb“  jste dosud měla na starosti výběr nových, případně návrhy úprav stávajících nástrojů zajištění a podpory kvality adiktologických služeb. Máte za sebou zpracování Komparativní analýzy zahraničních modelů zajištění kvality adiktologických služeb a výběr prvků využitelných v prostředí ČR, s pracovními skupinami pracujete na revizi obecných a speciálních standardů adiktologických služeb. Přinesla pro Vás analýza nějaké překvapení? GL:…

Jednání hlavní pracovní skupiny projektu

Jednání hlavní pracovní skupiny projektu proběhlo on-line Situace pandemie přesunula většinu pracovních setkání týmu projektu RAS do virtuálního prostředí. On-line se uskutečnilo i jednání hlavní pracovní skupiny projektu v květnu 2020. Připojit se k jednání se prostřednictvím počítačů podařilo 17 účastníkům a přes ojedinělé technické problémy všechno proběhlo hladce. Projednával se aktuální vývoj projektu, který přes různé překážky úspěšně pokračuje. Vyhlášení nouzového stavu přece jen způsobilo…

Vzdělávání a rozvoj kompetencí mohou příznivě ovlivnit práci v adiktologických službách

V minulém čísle (APLP 2020/1) byl publikován článek o zpracované „Metodice moderních metod sociální práce a síťování“ jako o jednom z dílčích výstupů klíčové aktivity 3 projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky”. Klíčová aktivita 3 se zaměřuje na vzdělávání a rozvoj kompetencí pracovníků v adiktologických službách, pracovníků v sociálních službách, sociálních pracovníků a pracovníků pomáhajících profesí, kteří pracují s osobami závislými či ohroženými závislostí na…

Průzkum EMCDDA na téma užívání drog při COVID-1

Zapojte se do celoevropské studie Vliv COVID-19 na vzorce užívání drog, rizika a drogové služby v Evropské unii. Prosíme adiktologické služby i jednotlivce, aby jej sdíleli, aby se mohli zapojit především lidé, kteří užívají drogy. Vyplnění dotazníku zabere jen chvilku. Zde je odkaz přímo na dotazník v češtině: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Mini-EWSD-COVID-19?surveylanguage=CS

Novinky v projektu 15. 4. 2020

Podaktivita č. 4.1. „Návrh komplexu změn ve strukturním rámci adiktologických služeb“ tvoří společně s evaluací hlavní náplně práce v klíčové aktivitě KA4 „Návrh komplexu změn ve strukturním rámci adiktologických služeb a evaluace“. Na základě závěrů hlavní interní analýzy s názvem „Analýza systémového rámce protidrogové politiky“ zpracovává realizační tým návrhy úprav dílčích předpisů tak, aby reflektovaly nedostatky, které se ukazují při realizaci protidrogové politiky. Jednalo se…

Novinky v projektu 6. 4. 2020

KA 3 – Zvyšování kompetencí pracovníků v adiktologických službách a vybraných pracovníků veřejné správy  Klíčová podaktivita č.3.3. se zabývá systémem vzdělávání a rozvojem kompetencí zaměstnanců z vybraných profesí veřejné správy (např. sociální kurátoři, zaměstnanci OSPOD, Městská policie, Vezeňská služba). Tuto veřejnou zakázku realizuje společnost Everesta, s. r. o. Na konci roku 2019 a na začátku roku 2020 byla provedena analýza stávajících nástrojů a zdrojů vzdělávání a…

Novinky v projektu 25. 3. 2020

Práce na projektu pokračují Výstupem klíčové podaktivity 3.2 v projektu ESF bude komplexní návrh udržitelného systému vzdělávání a rozvoje kompetencí v oblasti koordinace protidrogové politiky na úrovni krajů a obcí, tedy systém dalšího vzdělávání krajských, městských a místních protidrogových koordinátorů.  Nově navržený systém vzdělávání v oblasti koordinace protidrogové politiky: napomůže orientaci, informovanosti a rozvoji kompetencí místních a krajských protidrogových koordinátorů stanoví doporučení, pravidla a postupy…

Novinky v projektu 20. 3. 2020

KA 3. Zvyšování kompetencí pracovníků v adiktologických službách a vybraných pracovníků veřejné správy – podaktivita 3.1 Výběr a ověření moderních metod sociální práce  Na začátku roku výběr poskytovatele veřejné zakázky na „Pilotní ověření Metodiky moderních metod sociální práce a síťování“. Vybrána byla společnost Everesta, s.r.o., která splnila podmínky veřejné zakázky. Realizace je plánována od března 2020 do dubna 2021.  Cílem veřejné zakázky je vzdělávání a…