Testování nového systému výkaznictví

V souvislosti s revizí výkonů adiktologických služeb a testováním nového systému výkaznictví se v rámci klíčové aktivity 2.3 hledali ke spolupráci poskytovatelé adiktologických služeb ochotní zaznamenávat po tři měsíce realizované činnosti kromě stávající evidence paralelně i formou nových výkonů. Pro výběr subjektů byla stanovena kritéria: podle lokality (tedy vybrat různé lokality v rámci jednoho typu adiktologické služby – např. jedna z krajského města, jedna z menšího města v…

Zářijové setkání hlavní pracovní skupiny

Další jednání Pracovní skupiny projektu RAS proběhlo ve čtvrtek 17. září 2020 Hlavním tématem schůzky bylo projednání dalšího postupu realizace projektu RAS v monitorovacím období od února do srpna roku 2020. Vzhledem k rychlému růstu počtu případů onemocnění covid-19 v celé republice měli členové hlavní Pracovní skupiny projektu (dále jen PSP) možnost hlasovat, jakému způsobu jednání dají přednost. Na základě hlasování a preventivních opatření přijatých na…

Nabídka zaměstnání – Tazatel zjišťování potřeb osob se závislostním chováním

Tazatel zjišťování potřeb osob se závislostním chováním v Libereckém kraji Úřad vlády České republiky – Odbor protidrogové politiky hledá spolupracovníky pro realizaci projektu financovaného z Evropských strukturálních fondů – ESF pod názvem „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky.“ Projekt má zajistit podporu procesů a systémových změn v protidrogové politice. Jeho cílem je nastavit nový integrovaný systém služeb pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené postavený…

Aktuálně

Aktuální dění v projektu KA2 Stabilizace, standardizace a rozvoj adiktologických služeb. KA 2.2 Výběr nového, popř. úprava stávajícího nástroje zajištění a podpory kvality Jednání Pracovní podskupiny pro revizi standardů Realizace projektu RAS probíhá „na plné obrátky“ i v období dovolených. V průběhu letních měsíců se kromě jiných pracovních setkání uskutečnilo jednání Pracovní podskupiny pro revizi standardů. Odborní spolupracovníci projektu podrobují revizi jak obecné standardy, tak…

Červencové setkání pracovní podskupiny KpA 4.1

Jednání se zúčastnila i ředitelka odboru protidrogové politiky Mgr. Jarmila Vedralová (na fotce vlevo). Pracovní skupina klíčové podaktivity 4.1, jejímž cílem je vytvořit návrh komplexu změn ve strukturním rámci adiktologických služeb, se znovu setkala v úterý 14. 7. 2020. Jednání bylo věnováno projednávání návrhu nového zákona, který by měl upravovat oblast adiktologických služeb a jejich financování. Ministerstvo zdravotnictví už zaslalo připomínky k prvnímu pracovnímu návrhu…

Výzva ke spolupráci při testování výkaznictví v adiktologických službách

V rámci realizace projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ (dále IP RAS) došlo k revizi výkonů pro adiktologické služby. Pro testování nového systému výkaznictví, které bude probíhat 3 měsíce (od září do listopadu 2020), hledáme poskytovatele adiktologických služeb ke spolupráci. Testování bude spočívat v zaznamenávání realizovaných činností ve formě nových výkonů do tabulky MS Excel paralelně se stávající evidencí služby. V rámci projektu…

Kulatý stůl na téma „Návrh nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb“

V úterý 23. června 2020 proběhl kulatý stůl ke klíčové podaktivitě 2.1 projektu RAS věnovaný prezentaci „Návrhu nástroje zajištění dostupnosti adikotologických služeb“. Jednání se zúčastnili krajští protidrogoví koordinátoři, zástupci Ministerstva zdravotnictví ČR, Vězeňské služby ČR, poskytovatelů adiktologických služeb a také realizačního týmu projektu. Všem velmi děkujeme za účast. Metodik monitoringu dostupnosti služeb Mgr. Kryštof Hanzlík představil při setkání zpracovaný „Návrh nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb“ a…