Workshop: Nástroje financování adiktologických služeb

Dne 20. 11. 2018 od 09:45 do 14:00 se uskuteční workshop: Nástroje financování adiktologických služeb Místo konání: Praha 1, Lichtenštejnský palác, U Sovových mlýnů 506/4 PROGRAM workshopu „Nástroje financování adiktologických služeb“ 09:45 – 10:00 Úvod Zahájení Jarmila Vedralová, ředitelka Odboru protidrogové politiky Úřad vlády ČR 10:00 – 10:15 Představení projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“ Eva Hekrle, garantka projektu, Úřad vlády ČR…

Workshop Legislativní rámec protidrogové politiky

❯ Dne 29. 5. 2018 se uskutečnil workshop Legislativní rámec protidrogové politiky. Vztahoval se k materiálu Analýza systémového rámce protidrogové politiky, který zkoumá legislativní prostředí a mezinárodní, národní a regionální strategické dokumenty, tedy podobu protidrogové politiky v členských státech Evropské unie a její vliv na praxi adiktologických služeb. Více najdete v Tiskové zprávě TZ_RAS_Workshop_2018_05_29