Tazatel zjišťování potřeb osob se závislostním chováním v Libereckém kraji

Úřad vlády České republiky – Odbor protidrogové politiky hledá spolupracovníky pro realizaci projektu financovaného z Evropských strukturálních fondů – ESF pod názvem „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky.“

Projekt má zajistit podporu procesů a systémových změn v protidrogové politice. Jeho cílem je nastavit nový integrovaný systém služeb pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené postavený na jasném kompetenčním zakotvení a stabilním systému financování. Více o projektu zde: https://www.rozvojadiktologickychsluzeb.cz/

Projekt byl zahájen v září 2016 a bude ukončen 31. srpna 2021.

Jednou z klíčových aktivit projektu je aktivita 2 „Stabilizace, standardizace a rozvoj adiktologických služeb“, podaktivita 2.1. „Výběr nového, popř. úprava stávajícího nástroje zajištění dostupnosti služeb“. Mezi hlavní cíle této aktivity patří:

 • zmapování současných systémů zajištění dostupnosti adiktologických služeb a dalších služeb určených osobám se závislostním chováním v ČR a v Evropě
 • zpracování návrhu nástroje zajištění dostupnosti adiktologických služeb pro potřeby definování a tvorby sítí adiktologických služeb v ČR
 • zpracování metodiky k praktické realizaci návrhu nástroje zajištění dostupnosti a její pilotní ověření v některém z krajů ČR.

Pilotní ověření metodiky k praktické realizaci návrhu nástroje zajištění dostupnosti bylo zahájeno v roce 2020 na území Libereckého kraje. V rámci něj proběhne v září a v říjnu 2020 sběr primárních dat v podobě provedení individuálních a skupinových rozhovorů.

Rámcová pracovní náplň:

 • provedení individuálních rozhovorů s klienty adiktologických služeb na území Libereckého kraje
 • přepis individuálních rozhovorů s klienty adiktologických služeb a skupinových rozhovorů s pracovníky adiktologických služeb
 • okódování rozhovorů a analýza získaných dat
 • spolupráce na zpracování zprávy z analýzy získaných dat.

Požadujeme:

 • vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu
 • výhodou je znalost problematiky závislostí a orientace v systému péče adiktologických služeb
 • zkušenost se sběrem a analýzou kvalitativních dat
 • znalost práce s PC, zejména Word a Excel
 • schopnost zpracovávat analyticky zaměřené odborné texty
 • flexibilitu, zvládání zátěže, systémovost, schopnost spolupracovat, spolehlivost.

Období spolupráce: 15. října – 15. prosince 2020.

Forma spolupráce: dohoda o provedení práce

V případě zájmu zašlete životopis a motivační dopis na e-mail: kissova.lucia@vlada.cz

Uzávěrka přihlášek: 21. září 2020