V souvislosti s revizí výkonů adiktologických služeb a testováním nového systému výkaznictví se v rámci klíčové aktivity 2.3 hledali ke spolupráci poskytovatelé adiktologických služeb ochotní zaznamenávat po tři měsíce realizované činnosti kromě stávající evidence paralelně i formou nových výkonů.

Pro výběr subjektů byla stanovena kritéria:

  • podle lokality (tedy vybrat různé lokality v rámci jednoho typu adiktologické služby – např. jedna z krajského města, jedna z menšího města v regionu);
  • podle dosud používaných evidenčních systémů (tedy zvolit služby, které používají různé evidenční systémy, např. UniData, Boris či nějaký vlastní systém);
  • u ambulantních adiktologických služeb podle typu registrace (tedy zdravotní i nezdravotní)
  • přednostně ta zařízení, která poskytují širší spektrum služeb;
  • a v neposlední řadě zvolit ta zařízení, jejichž reprezentanti nebyli členy pracovní skupiny pro revizi výkonů v rámci projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky.

Na základě stanovených kritérií bylo na začátku září vybráno celkem 12 subjektů pro testování z 18 služeb, které se přihlásily z 11 organizací poskytujících adiktologické odborné služby. Testování bude probíhá v období od 7. 9. do 4. 12. 2020.