Další jednání Pracovní skupiny projektu RAS proběhlo ve čtvrtek 17. září 2020

Hlavním tématem schůzky bylo projednání dalšího postupu realizace projektu RAS v monitorovacím období od února do srpna roku 2020. Vzhledem k rychlému růstu počtu případů onemocnění covid-19 v celé republice měli členové hlavní Pracovní skupiny projektu (dále jen PSP) možnost hlasovat, jakému způsobu jednání dají přednost. Na základě hlasování a preventivních opatření přijatých na mimořádném jednání Krizového štábu Úřadu vlády ČR bylo rozhodnuto, že jednání hlavní pracovní skupiny proběhne prostřednictvím online videokonference.

Garantka projektu představila Zprávu o realizaci projektu č. 8 následně určenou pro Řídící výbor projektu. Informovala členy pracovní skupiny také o výsledcích auditu a vypořádávání připomínek. Protiepidemická opatření kladou velké nároky na organizaci při naplňování monitorovacích indikátorů projektu, např. závazného počtu účastníků vzdělávacích kurzů. Ve spolupráci s Řídícím orgánem Operačního programu Zaměstnanost se řeší, zda bude možné zvýšit počet hodin vzdělávání, které bude možné realizovat distančně, případně také možnost realizace workshopů online. V průběhu jednání byli účastníci seznámeni s průběhem jednotlivých klíčových aktivit, s harmonogramem projektu na další monitorovací období, byli informováni o průběhu a přípravě veřejných zakázek a se stavem připravovaných monitorovacích indikátorů.

Další jednání hlavní Pracovní skupiny je plánováno na 10. listopadu 2020.