Vážené kolegyně, vážení kolegové.

V rámci projektu RAS byla dokončena revize stávajícího systému výkaznictví. Nový způsob byl již i řádně otestován ve vybraných zařízeních a nyní jsou k dispozici finální verze dokumentů, které od roku 2022 redefinují jak podobu „nových“ výkonů, tak podobu závěrečných zpráv.

Slovo „nových“, je schválně v uvozovkách, protože nový systém navazuje na stávající a nemění ho nijak dramaticky. Provedené změny mají vést ke zjednodušení, k odstranění nedostatků a také k větší flexibilitě, která reflektuje stávající trendy v oblasti poskytování adiktologických služeb. Ačkoliv změny nejsou nikterak radikální, přesto jsou zásadní, a jak již bylo řečeno, mají samozřejmě i dopad na podobu závěrečných zpráv, které se budou podávat za rok 2022. Je tedy nutné se na změny připravit, nastavit a změnit své informační systémy atd.

Odkazované dokumenty obsahují jak nové podoby závěrečných zpráv, tak seznam a definice nových výkonů, ale také podrobnou metodiku vykazování, včetně definice jednotlivých klíčových pojmů a veličin.

Tyto dokumenty naleznete zde:
Seznam a definice výkonů. https://www.rozvojadiktologickychsluzeb.cz/wp-content/uploads/2021/06/Seznam-a-definice-vykonu-metodika-adi.pdf
Závěrečné zprávy: https://www.rozvojadiktologickychsluzeb.cz/wp-content/uploads/2021/06/zaverecne-zpravy.pdf

Případné dotazy zasílejte na: (Jan Šalomoun)  salomoun.jan@vlada.cz