KA 3. Zvyšování kompetencí pracovníků v adiktologických službách a vybraných pracovníků veřejné správy – podaktivita 3.1 Výběr a ověření moderních metod sociální práce 

Na začátku roku výběr poskytovatele veřejné zakázky na „Pilotní ověření Metodiky moderních metod sociální práce a síťování“. Vybrána byla společnost Everesta, s.r.o., která splnila podmínky veřejné zakázky. Realizace je plánována od března 2020 do dubna 2021. 

Cílem veřejné zakázky je vzdělávání a rozvoj kompetencí pracovníků v adiktologických službách a také poskytnutí metodické podpory pro zefektivnění a zkvalitnění práce sociální práce. bude ověřovat v praxi Metodiku moderních metod sociální práce a síťování (výstup projektu z r. 2019/Podané ruce, o.p.s.) ve vybraných adiktologické služby v České republice. V rámci veřejné zakázky bude probíhat vzdělávací kurz pro 30 účastníků a jeho cílem je rozvoj znalostí, dovedností, schopností a měkkých kompetencí pracovníků pracujících v adiktologických službách. Následovat bude zavádění moderních metod sociální práce do praxe služeb. Výstupem veřejné zakázky bude finální verze Metodiky moderních metod sociální práce a síťování pro pracovníky v adiktologických službách a také návrh na celoživotní vzdělávání a podporu osobnostního rozvoje pracovníků v adiktologických službách.