Práce na projektu pokračují

Výstupem klíčové podaktivity 3.2 v projektu ESF bude komplexní návrh udržitelného systému vzdělávání a rozvoje kompetencí v oblasti koordinace protidrogové politiky na úrovni krajů a obcí, tedy systém dalšího vzdělávání krajských, městských a místních protidrogových koordinátorů. 

Nově navržený systém vzdělávání v oblasti koordinace protidrogové politiky:

  • napomůže orientaci, informovanosti a rozvoji kompetencí místních a krajských protidrogových koordinátorů
  • stanoví doporučení, pravidla a postupy pro řešení situací, které mohou nastat v průběhu jejich činnosti a práce
  • má zajistit trvalou kvalitu, účelnost a efektivitu práce protidrogových koordinátorů
  • bude respektovat podmínky pro uplatňování práv a svobod zúčastněných osob

Veřejnou zakázku na základě provedeného zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky realizuje společnost Everesta, s. r. o., se kterou byla uzavřena smlouva o vytvoření „Systému vzdělávání a rozvoje kompetencí krajských a místních protidrogových koordinátorů“. V současné době tato společnost zpracovala Závěrečnou zprávu z Analýzy současných a dostupných vzdělávacích programů pro krajské a místní protidrogové koordinátory a začíná připravovat na První verzi návrhu systému vzdělávání a rozvoje kompetencí v oblasti koordinace protidrogové politiky na úrovni krajů a obcí.