Workshop na téma „Metodika moderních metod sociální práce a síťování“ se uskuteční v úterý dne 08. 10. 2019 od 9:30 v Praze, v prostorách budovy Ministerstva dopravy, nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1.

Workshop je určen především pracovníkům v adiktologických službách, pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům a pracovníkům pomáhajících profesí a pracovníkům, kteří jsou odpovědni za vzdělávací procesy v uvedených službách, a dalším zájemcům ze strany odborné veřejnosti.

Workshop je organizován v rámci realizace projektu ESF „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“. Hlavním tématem workshopu je představení navržené „Metodiky moderních metod sociální práce a síťování“. V rámci workshopu vystoupí zástupci projektu s krátkým přehledem o dosavadním postupu, autoři Metodiky a odborníci z praxe.

Program workshopu najdete zde:

Přihlášení je možné na odkazu:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuob8gCJxCtR1VUup6lDIzP5hFslaAsQZ8KUpbkdl-4Gxa0w/viewform?usp=sf_link 

Termín uzávěrky pro registraci je do 30. 9. 2019, nebo do naplnění kapacity prostoru. Pro vstup do budovy je nutné předložit průkaz totožnosti.