PRAHA, 08. 09. 2019 – Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky Úřadu vlády České republiky uspořádalo workshop pro pracovníky v adiktologických službách a pro odbornou veřejnost. Na workshopu byla představena „Metodika moderních metod sociální práce a síťování“. Metodiku jako výstup realizace veřejné zakázky zpracovala Společnost Podané ruce, o. p. s. Metodika je jedním z výstupů projektu „Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky“. Projekt je podporován z prostředků ESF – Operačního programu Zaměstnanost.

V úvodu Ing. Lucia Kiššová, vedoucí Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky, představila projekt Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky a její vystoupení doplnili zástupci jednotlivých klíčových aktivit.

Mgr. Daniela Havlíčková objasnila podrobněji klíčovou aktivitu projektu zaměřující se na oblast vzdělávání pro pracovníky v adiktologických službách, krajské a místní protidrogové koordinátory a pracovníky vybraných profesí veřejné správy. O realizaci veřejné zakázky „Tvorba Metodiky moderních metod sociální práce a síťování“ promluvila Mgr. Zuzana Šimrádová.

Hlavním tématem workshopu byla samotná metodika, zejména představení nových, moderních metod sociální práce a síťování. Autorský tým zastoupili Pavel Nepustil, Ph.D. a Mgr. Markéta Čtvrtečková. V úvodu referovali o postupu zpracování metodiky a způsobu výběru nových metod. Představili zejména metody empowermentu, kritické sociální práce, poradenství zaměřeného na řešení a na metody podporující zotavení ze závislosti (recovery koučování). Zástupci autorského týmu se ve druhé části workshopu věnovali účastníkům rozděleným do dvou skupin a zaměřili se především na témata zotavování (recovery koučování) a zapojení peer pracovníků, tedy pomáhající profese osob, které mají se závislostmi vlastní zkušenost.

První verze metodiky byla v rámci realizace veřejné zakázky ověřována prostřednictvím vzdělávacího kurzu v měsíci únoru 2019 v Brně a v Praze. Na základě ověřování, zpětné vazby ze vzdělávacích kurzů a zapracování podnětů odpovědných zástupců realizačního týmu projektu byla dokončena finální verze metodiky.

Ze setkání pracovních skupin uskutečněných v průběhu workshopu vyplynulo několik podnětů, např. legislativní ukotvení práce peer pracovníků či koučů zotavení (recovery koučů), a nutnost diskuze nad nastavením etických pravidel při zapojení peer pracovníků do běžné činnosti služby.

(M. Valentová, 10. října 2019)