Tradiční termín konání Adiktologické konference (AT) v době pozdního jara musel být kvůli epidemii koronaviru posunut na podzim. AT konference se nakonec na základě vládních opatření souvisejících s epidemií uskutečnila ve zkrácené podobě v online prostředí 16. listopadu 2020.

Mezi živě přednášené příspěvky byla zařazena i prezentace jedné z klíčových aktivit projektu s názvem „QUO VADIS výkaznictví 3.0“. Členové realizačního týmu projektu RAS Jan Šalomoun a Alexandra Roubalová v průběhu AT konference představili průběžné výstupy pracovní skupiny pro revizi výkaznictví. Revize zahrnuje následující hlavní cíle: sjednotit praxi ve vykazování výkonů, vytvořit závazný postup pro evidenci výkonů v adiktologických službách a koordinovat revizi formulářů průběžných a závěrečných zpráv projektů RVKPP.

Prezentující upozornili na hlavní změny ve výkaznictví, ke kterým patří: nová metodika a slovník pojmů, seskupení stávajících výkonů do 11 hlavních výkonů, testování nového systému výkonů s cílem usnadnit přípravu na změny ve výkaznictví všem uživatelům v adiktologických službách.

Aplikace UniData bude ještě v příštím roce 2021 používána jako doposud. V roce 2022 bude její podpora ukončena. Může dále sloužit pro archivaci starších dat. Aplikace UniData Lite bude příští rok také dále podporována a částečně rozvíjena. V roce 2022 při zajištění částečného převodu dat se od ledna 2022 přejde na novou aplikaci –  AdiData. Přístup do aplikace UniData Lite bude zajištěn přibližně do poloviny roku 2022, aby bylo možné vyhotovit závěrečné zprávy a učinit veškeré exporty. To bude bezpodmínečně nutné, protože následně bude její provoz ukončen a již nebude dále přístupná.  V současné době bylo zahájeno testování nového systému výkaznictví a připomínky získané z testování budou zapracovány tak, aby od léta 2021 mohl probíhat testovací provoz v novém softwarovém prostředí.

Pro AT konferenci byly připraveny i další prezentace s informacemi o připravovaných výstupech projektu v dalších klíčových aktivitách. Z  důvodu omezeného rozsahu konference budou informace o klíčových aktivitách zveřejňovány postupně na webových stránkách projektu.