Cílem klíčové aktivity 2 je stabilizace, standardizace a rozvoj adiktologických služeb. Podaktivita 2.1 se soustřeďuje na úpravu stávajících nástrojů zajištění dostupnosti služeb, případně navržení nových. V současné době se pracuje na třech výstupech této podaktivity:


1. Je zpracovávána analýza evropských systémů zajištění dostupnosti služeb.

2. Vypořádávají se připomínky a doplnění k analýze služeb, které s poskytováním adiktologických služeb v ČR souvisejí.

3. Dokončuje se návrh nástroje tvorby sítě adiktologických služeb v ČR a metodika k jeho praktické realizaci. Pilotáž této metodiky by měla probíhat od března do září 2020.