Co je nového v projektu?

Cílem klíčové aktivity 2 je stabilizace, standardizace a rozvoj adiktologických služeb. Klíčová podaktivita 2.2 se věnuje návrhu revize Standardů odborné způsobilosti adiktologických služeb a tvorbě metodiky na podporu kvality v těchto službách.

  • Pro revizi standardů adiktologických služeb byla v uplynulých měsících ustanovena pracovní podskupina, která ve spolupráci s interním týmem projektu zpracovává návrh Standardů odborné způsobilosti adiktologických služeb. Do práce skupiny se zapojili externí odborníci reprezentující celé spektrum adiktologických služeb – preventivní, nízkoprahové, krátkodobé stabilizační, ambulantní i rezidenční, následné péče a další. V současné době probíhá finalizace návrhu obecné části Standardů, na niž naváže revize speciální části.
  • Externí odborníci z adiktologických služeb se rovněž podílejí na vzniku metodiky udržování a zvyšování kvality adiktologických služeb, která bude brát ohled na specifika služeb pro osoby závislé nebo závislostí ohrožené a jejich blízké.